Er wordt veel gesproken over het nieuwe normaal. Maar wat moeten we ons daar bij voorstellen? Dit zijn de belangrijkste  - waarschijnlijk blijvende - veranderingen op een rijtje. Het nieuwe normaal naderde al lang voor corona en dit is door de huidige situatie alleen versneld. Er zullen blijvende veranderingen zijn vergeleken met de situatie voor corona, maar wij verwachten niet de revolutionaire veranderingen die anderen voorspellen. De realiteit ligt waarschijnlijk ergens in het midden. Bedrijven en professionals kijken naar wat zorgt voor een productievere, bevredigender en doeltreffendere werkomgeving, in of buiten kantoor.  

Dus wat betekent het nieuwe normaal als het om werk gaat?

Dynamisch werken

De grootste verandering die de pandemie in gang zette is het wijdverbreide dynamische werken, inclusief thuiswerken. Wat begon als een gedwongen experiment met onzekere uitkomsten werd de bewustwording dat werken op afstand productief en doeltreffend kan zijn. Nu kantoren weer opengaan, verwachten wij in de meeste sectoren geen extreme veranderingen. Wel gaan we ervan uit dat er over de hele linie een ontwikkeling in de richting van meer flexibiliteit ontstaat. 

En naarmate de flexibiliteit zich ontwikkelt, kan deze zich vertalen in een demografische verschuiving naar een meer diverse en inclusieve werkomgeving. Ouders van kleine kinderen of mensen met andere zorgtaken kunnen het gemakkelijker vinden weer aan het werk te gaan en hun loopbaan voort te zetten, naast hun persoonlijke verplichtingen.

Een niet door geografie beperkt personeelsbestand betekent voor bedrijven een grotere talentenpool om uit te kiezen en meer samenwerking tussen professionals met verschillende achtergronden en vaardigheden. De tijd zal het leren, maar naarmate de nadruk op de fysieke werkplek afneemt, opent dynamisch werken de deur naar een meer divers, minder traditioneel personeelsbestand dat de komende uitdagingen aangaat. 

Benutten van de freelancers en tijdelijke krachten

Gebruik van tijdelijke en freelance professionals blijft een steeds werkbaarder optie. Bedrijven die aan hun herstel werken, proberen evenwicht te vinden tussen de voorbereiding op toekomstig groei maar zijn ook realistisch. De flexibiliteit om menskracht naar behoefte in te schakelen wordt op een nieuwe manier aantrekkelijk. Daarnaast zal de ‘grijze’ economie, die de expertise van ervaren professionals op gespecialiseerde projectbasis gebruikt aan kracht winnen. 

Afvlakken van de bedrijfscurve

Naarmate bedrijven meer op data gebaseerde besluiten nemen, gaan ze ook vlakkere en simpelere bedrijfsstructuren inzetten. Wendbaarheid, flexibiliteit en de vaardigheid om over functies heen te werken en verschillende petten op te hebben wordt nog sterker gewaardeerd. Hiermee verandert het traditionele professionele carrièrepad van een lineaire vorm naar iets wat minder voorspelbaar is. 

Veranderingen in waar de beste kandidaten naar op zoek zijn

Een neveneffect van meer tijd om na te denken is dat het nieuwe normaal ervoor zorgt dat professionals naar andere dimensies zoeken in het bedrijf waarvoor ze werken. De manier waarop medewerkers het bedrijf ervaren wordt cruciaal als het erom gaat de juiste talenten aan te trekken. 
Kandidaten zullen kritischer zijn als ze overwegen waar ze hun volgende stap zetten. Ze zullen kijken naar zaken zoals digitale strategie, regelingen voor dynamisch werken, waarden, identiteit en doel, diversiteit en integratie, evenals algemene milieu- sociale en governance-initiatieven.  

Werving met het oog op potentieel 

Formele kwalificaties, technische ervaring en de tijd die bij de onderneming wordt doorgebracht blijven een rol spelen bij werving. Bedrijven moeten echter steeds vaker mensen werven vanwege hun toekomstige potentieel naarmate er nieuwe functies in AI, robotica en machine learning worden gecreëerd. De wervingscriteria moeten worden aangepast met meer nadruk op de ontwikkelingsmogelijkheden en leercapaciteit van een kandidaat.

In dit nieuwe normaal is de toekomst razendsnel op het heden afgekomen. Het is nu aan werknemers en organisaties om zich snel en doeltreffend aan te passen en houvast te vinden – tot het volgende nieuwe normaal eraan komt. 

Op zoek naar kandidaten?

Wil je je wervingsbehoeften met ons bespreken ?

Neem contact met ons op

Salarisoverzicht

Bekijk de belangrijkste trends in de markt en salarissen per sector.

Lees meer

Populaire artikelen