Bij PageGroup nemen we de gegevensbescherming van al onze stakeholders, klanten en partners uiterst serieus. Daarom is PageGroup het eerste mondiale wervings- en selectiebureau dat, in december 2020, de internationale ISO 27001 accreditatie verkreeg.

De ISO 27001 is een internationale norm die definieert waaraan een systeem voor het beheer van informatiebeveiliging (information securitymanagement system of ISMS) moet voldoen. Een ISMS is een pakket van procedures, processen en systemen die informatierisico's, zoals cyberaanvallen, hacks, datalekken of diefstal, tegengaat.

Een op ISO 27001 afgestemd ISMS levert vele organisatorische voordelen op, waaronder:

  1. Het vermogen om overtuigend bewijs te leveren dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om te voldoen aan de gegevensbeschermingsvereisten van de AVG;
  2. Bescherming van alle bedrijfsinformatie en intellectuele eigendommen – niet alleen persoonsgegevens;
  3. Het vermogen om risico's te reduceren, bewaken en beoordelen en om gelijke tred te houden met de voortdurend veranderende dreigingen op het gebied van gegevensbescherming; en
  4. Bewustzijn creëren binnen het bedrijf wat betreft informatiebeveiliging.

We garanderen alle kandidaten, klanten en andere belanghebbenden dat we bij het verzamelen en verwerken van hun gegevens voldoen aan alle wettelijke, juridische, contractuele vereisten. Je kunt erop vertrouwen dat wij onze uiterste best doen om je gegevens te beschermen.

De ISO/IEC 27001 certificatie toont aan dat onze organisatie zich houdt aan de hoogste standaarden van informatiebeveiligingsprocessen, die voortdurend worden gecontroleerd. Niet alle organisaties ontvangen een ISO 27001 certificaat, maar vele gebruiken ISO 27001 als kader om aan de juist standaarden te voldoen.