Vrouw met krullend haar zittend achter haar bureau kijkend naar haar computer

Uit een PageGroup enquête onder 50.000 professionals bleek dat de balans tussen werk en privé de belangrijkste factor is als het gaat om werktevredenheid; 70% zou deze balans en hun geestelijke gezondheid verkiezen boven een succesvolle loopbaan.

Maar waarom zou je eigenlijk moeten kiezen?

De pandemie heeft veel veranderd, niet in de laatste plaats op de arbeidsmarkt. Hybride werken en werken op afstand werd een nieuwe trend, miljoenen werknemers gingen de relatie tot hun werk heroverwegen.

Bijna 8 op de 10 mensen gelooft dat één dag per week minder werken hun geluk en welzijn zou verbeteren. Denk je hier net zo over? Dan bent je misschien geïnteresseerd in de wereldwijde proeven die gehouden werden door 4 Day Week Global. De non-profitorganisatie wilde aantonen dat een volledig betaalde 4-daagse werkweek een nieuwe dimensie aan welzijn kan geven en de balans tussen werk en privé kon veranderen, zonder dat dit de productiviteit negatief zou beïnvloeden.

Het experiment met de 4 daagse werkweek

Het idee was eenvoudig: gedurende 6 maanden volgden 33 bedrijven over de hele wereld de 4 Day Week Global’s 100:80:100™ principle — waarbij werknemers 100% betaald kregen voor 80% gewerkte uren, terwijl ze 100% van de productiviteitsdoelen haalden.

Voor- en nadelen van de vierdaagse werkweek

Tot nu toe zijn de resultaten positief. Maar liefst 97% van de werknemers zou graag doorgaan met een 4-daagse werkweek, en gemiddeld beoordeelden de deelnemers die meededen aan het 4-daagse werkweek onderzoek hun ervaring met een 9,1 uit 10. Bevindingen van werknemers:

  • Betere balans tussen werk en privéleven
  • Minder stress, burnout, vermoeidheid en werk-gezinconflicten
  • Betere mentale en lichamelijke gezondheid
  • Meer algemene tevredenheid met het leven

Na de wereldwijd bemoedigende resultaten, worden de proeven met een 4-daagse werkweek in landen zoals Spanje voortgezet. Na de invoering van een vierdaagse werkweek ontdekte de stad Valencia dat werknemers minder moe en gestrest waren, gelukkiger, gezonder en persoonlijk tevredener.

Het goede nieuws voor werknemers is dat na de proeven meer dan 96% van de bedrijven wereldwijd waarschijnlijk zal vasthouden aan een 4-daagse werkweek. Geen verrassende uitkomst, gezien de positieve bevindingen van ondernemingen, zoals:

  • Handhaving of verbetering van het productiviteitsniveau
  • Inkomsten met 8% gestegen
  • Minder verzuim
  • Minder ontslagnemingen

Hoewel de bevindingen over het algemeen positief zijn, vonden niet alle bedrijven die meededen het een succes. In het Verenigd Koninkrijk ontdekten Allcap en Krystal dat door de korte werkweek zwaardere werkdagen ontstonden waardoor werknemers gestrest en uitgeput raakten. Een ander Brits bedrijf, Citizens Advice, had te kampen met roosterproblemen en noemde de complexiteit van hun activiteiten als een belemmering voor de levensvatbaarheid van een 4-daagse werkweek op de lange termijn.

Eerder onderzoek op het gebied van de 4-daagse werkweek

Al voor de onlangs gehouden proeven werden in diverse landen in Europa al proeven gedaan met de vierdaagse werkweek. Zo deed Zweden in 2015 een proef met een kortere werkweek, met wisselende resultaten. Werknemers voelden weliswaar minder stress en genoten van een betere balans tussen werk en privé, maar werkgevers moesten meer werknemers aannemen om de verloren uren in te halen en uiteindelijk besloot de politiek dat de invoering op grotere schaal te kostbaar zou worden.

In IJsland waren soortgelijke eerdere programma's succesvoller; minder gevallen van burn-out en stress en, wat cruciaal is voor bedrijven, de productiviteit bleef gelijk of verbeterde. Ook de energiekosten daalden. Tegenwoordig werkt 86% van de werknemers in IJsland korter of heeft de mogelijkheid om dat te doen.

Progressieve effecten van een 4-daagse werkweek

Een kortere werkweek zou een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan zowel het milieu als de gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Hoewel er nog weinig gegevens beschikbaar zijn die de groene verdiensten van een 4-daagse werkweek ondersteunen, is er reden tot optimisme. Tijdens de recente proeven in Valencia verbeterde de luchtkwaliteit in de stad dankzij een daling van het woon-werkverkeer en de daarmee gepaard gaande vermindering van de uitstoot van stikstofdioxide. Ook een eerder onderzoek in de Verenigde Staten wees uit dat het verminderen van de werktijd met 10% kan leiden tot een afname van 8,6% van de CO2-voetafdruk van een werknemer.

Vrouwen dragen een onevenredig groot deel van de zorgverantwoordelijkheden, wat wellicht verklaart waarom bijna een derde van de vrouwen het afgelopen jaar heeft overwogen om minder te gaan werken of te stoppen met werken - zelfs als dit financiële onzekerheid met zich meebrengt en het ten koste gaat van hun carrière.

Opmerkelijk is dat mannen tijdens de recente onderzoeken ontdekten dat een extra vrije dag hen 22% meer tijd opleverde om te besteden aan de zorg voor de kinderen en 23% meer tijd voor huishoudelijk werk, terwijl vrouwen minder tijd besteedden aan deze taken.

De effecten zijn duidelijk: de invoering van een vierdaagse werkweek met behoud van voltijdsalaris zou kunnen helpen om de verschillen tussen mannen en vrouwen aan te pakken en vrouwen meer kansen te geven op de arbeidsmarkt en zorgtaken beter te verdelen.

Nu meer dan 63% van de Fortune 500 bedrijven in Europa zich inzet voor gendergelijkheid, denken sommigen dat het tij eindelijk keert. Lees in onze gids meer over hoe u als vrouw stappen kunt maken in de techsector.

De toekomst van bedrijven met een 4-daagse werkweek

Terwijl in Spanje steeds meer proeven worden gedaan met de kortere werkweek, waren de resultaten voor bedrijven niet altijd positief. Grote namen als Telefonica en Desigual introduceerden vierdaagse modellen die op nogal wat weerstand stuitten omdat ze lagere salarissen met zich meebrachten. Kleinere bedrijven zoals Simeon Capital en Good Rebels hebben daarentegen geprofiteerd van een hogere productiviteit door hun werknemers een vrije dag te geven met behoud van salaris.

Hoewel Duitsland al een van de kortste werkweken van Europa heeft, heeft dat de behoefte van werknemers aan een 3-daags weekend niet kunnen temperen - sommige bedrijven staan daar ook voor open. Ecosia, een duurzame zoekmachine, geeft één extra vrije dag per week tegen een salarisverlaging van 20%. KRÜSS, leverancier van meetinstrumenten, verdeelt een 36-urige werkweek over 4 dagen tegen een volledig salaris.

Het in Duitsland opgerichte marketingplatform Awin biedt ook een aantrekkelijke regeling. Het bedrijf biedt wereldwijd op haar kantoren, waaronder 9 locaties op het Europese vasteland, een vierdaagse werkweek met verkorte werktijden zonder salarisvermindering. Sinds de invoering van dit beleid heeft Awin een gemiddelde jaarlijkse winstgroei van 13% gerealiseerd.

In 2022 heeft België als eerste Europese land ooit geschiedenis geschreven door de vierdaagse werkweek bij wet vast te leggen. Hoewel de wet bepaalt dat werknemers geen salaris inleveren, impliceert het dat fulltime uren over vier dagen moeten worden gespreid - een praktijk die kan leiden tot een burn-out bij werknemers. Dit legt een belangrijk punt van zorg rond de vierdaagse werkweek bloot: recente testresultaten ten spijt zijn niet alle bedrijven ervan overtuigd dat ze het aantal werkuren van werknemers kunnen verminderen zonder dat dit ten koste gaat van de productiviteit.

Met dit in gedachten is het interessant om na te denken over de invloed van kunstmatige intelligentie (AI) op de werkweek. Hoewel veel mensen zich zorgen maken over de vervanging van hun baan door AI, suggereert een recent onderzoek dat het voor 28% van de beroepsbevolking in feite zou kunnen leiden tot een vermindering van het aantal werkuren van 40 naar 32. Als AI op de juiste manier wordt ingezet, kunnen werknemers minder gaan werken met behoud van het huidige belonings- en prestatieniveau. Microsoft-oprichter Bill Gates gaat nog een stap verder en suggereert dat AI uiteindelijk de weg zou kunnen banen voor een 3-daagse werkweek.

Heb je interesse in werken met AI? Leer hoe je jouw carrière toekomstbestendig kunt maken en de beste vacatures in kunstmatige intelligentie kunt vinden.

De sleutel tot een betere werk-privébalans

Langzamerhand doen steeds meer landen en bedrijven proeven met een vierdaagse werkweek waarbij werknemers minder werken met behoud van een volledig salaris. Hekkensluiter is Portugal met een door de overheid gefinancierde pilot waaraan 39 organisaties uit de particuliere sector deelnemen.

Overal in Europa geloven veel werknemers en kandidaten dat ze genoeg bewijs hebben gezien dat een vierdaagse werkweek de standaard zou moeten worden. Als je denkt dat een vierdaagse werkweek iets voor jou is, dan is er geen beter moment om over te stappen.

Om de beste baan voor je te vinden met een gezonde balans tussen werk en privé, maak je bij ons een profiel aan en meld je je aan voor vacature-alerts.

Op zoek naar een baan?

Vind de beste vacatures op onze website

Solliciteer nu

Job Match

Vind de vacature die bij u past op basis van uw vaardigheden en ervaring in uw cv met onze innovatieve tool

Upload uw cv

Populaire artikelen