Women in tech

Ben jij - helaas nog steeds tegen de verwachtingen in - een vrouw in de techsector? Gefeliciteerd! 

Hoewel de werkgelegenheid in de techsector in Europa de afgelopen jaren met 43% is toegenomen en naar verwachting tot het eind van dit decennium met nog eens 5% per jaar zal groeien, maken vrouwen nog steeds slechts 22% uit van de werknemers van Europese techbedrijven — en in senior functies ligt dit percentage zelfs nog lager. 

Hoewel dit gebrek aan diversiteit in de techsector soms ontmoedigend kan zijn, lijkt het er nu toch op dat de situatie voor vrouwen in de IT-sector verbetert, doordat bedrijven eindelijk de waarde gaan inzien van vrouwelijke leidinggevenden binnen techbedrijven.

Meer dan 63% van de Europese bedrijven in de Fortune 500 heeft zich toegelegd op gendergelijkheid door de implementatie van het Duurzame Ontwikkelingsdoel 5.  En ongeacht wat de reden is voor bedrijven om gelijkheid eindelijk te omarmen, uit onderzoek blijkt dat het heel gunstig kan zijn voor een bedrijf om vrouwen op te nemen in het leidinggevend kader: managementteams die voor minimaal 30% uit vrouwen bestaan, doen het beter dan managementteams met minder dan 10% aan vrouwelijk leidinggevend personeel, en bedrijven met een genderdivers bestuur hebben 25% meer kans om een bovengemiddelde winstgevendheid te realiseren.

Marisol Menéndez, Leader binnen WITH (voorheen bekend als Women In Tech Spanje), en onze deskundigen op het gebied van werving en selectie in de techsector bespreken de grootste uitdagingen voor vrouwen in een sector die van oudsher wordt gedomineerd door mannen. Zij gaan in op populaire functies en mogelijke loopbanen, en laten zien hoe je als vrouw in de techsector carrière kunt maken.

Van toen tot nu: de geschiedenis van vrouwen in de techsector

Van Nicole-Reine Lepautre die in de 18e eeuw de terugkeer van de komeet van Halley berekende tot vrouwelijke wiskundigen die als "menselijke computers" werkten tijdens de Tweede Wereldoorlog en Mary Wilkes die in de jaren '60 een van de eerste PC's ontwierp; vrouwen hebben een onuitwisbare stempel gedrukt op het gebied van technologie.

Maar ondanks hun belangrijke bijdragen is het voor vrouwen in de techsector altijd lastig geweest om echt gelijkwaardig te worden behandeld. Net als in andere facetten van het leven krijgen vrouwen die werkzaam zijn in de techsector vaak te maken met discriminatie en ongelijkheid.

De genderloonkloof en leidinggevende posities

Het slechte nieuws is dat de genderloonkloof een reëel probleem is: wanneer we de brutobeloningen per uur in verschillende sectoren tegen elkaar afzetten, dan zien we dat vrouwen in de EU 12,7% minder verdienen dan mannen en in Nederland 13,5% minder verdienen dan mannen. 

Er zijn geen exacte cijfers beschikbaar over de genderloonkloof in de techsector, maar Europese vrouwen in deze sector zullen waarschijnlijk gemiddeld alleen al minder verdienen doordat zij ondervertegenwoordigd zijn in het leidinggevend kader

In de EU is slechts 8% van de CEO's vrouw, in Nederland ligt dit rond de 10%. Ook in de bestuurskamer is er geen balans wat betreft genders bij Europese bedrijven; slechts 31% van de posities in de raden van bestuur wordt door vrouwen bekleed. In Nederland ligt dit iets hoger, rond de 38%.

Als we alleen naar de techsector kijken wordt het plaatje niet beter, helaas. Uit cijfers van LinkedIn blijkt dat maar liefst 93% van de CTO's (Chief Technology Officers) in Europa mannen betreffen. 

Marisol Menéndez is van mening dat het essentieel is dat we zorgen voor meer vrouwelijke leidinggevenden:

"Zelfs als er wel sprake is van een evenwichtige spreiding binnen een bedrijf van mannen en vrouwen, dan is deze balans op het niveau waar de besluiten worden genomen zelden terug te vinden. Het gros van de vrouwen bevindt zich aan de onderkant van de piramide. Om gendergelijkheid in de techsector te bereiken, kunnen we beginnen door meer vrouwen te benoemen in leidinggevende posities."


Er is een duidelijke kloof zichtbaar tussen mannen en vrouwen in senior posities in de techsector: CIO's (Chief Information Officers) en andere leidinggevende posities worden doorgaans bekleed door mannen. Als we Nederland vergelijken met veel Aziatische landen, dan zien we dat we hier echt worstelen met het benoemen van vrouwelijke leidinggevenden.

Teresa Spinola, PageGroup Executive Director

Met welke uitdagingen krijgen vrouwen te maken in de techsector?

Vrouwen kunnen al tegen uitdagingen in de techsector aanlopen tijdens hun opleiding. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat wetenschappelijke docenten de neiging hebben tijdens discussies mannelijke studenten voor te trekken op vrouwelijke studenten. Dit soort onbewuste vooringenomenheden zouden een reden kunnen zijn dat bijvoorbeeld in de EU slechts 34% van de STEM-afgestudeerden vrouwen zijn

Een voet tussen de deur krijgen

Vrouwen die een carrière in de techsector nastreven, krijgen te maken met talloze uitdagingen, om te beginnen het eerste obstakel; het vinden van een startersfunctie.

Uit onderzoek blijkt dat mannen al solliciteren op een vacature wanneer zij over 60% van de gevraagde kwalificaties beschikken, terwijl vrouwen de neiging hebben pas te solliciteren als ze voor 100% aan de vereisten voldoen. Deze verschillen, zoals beschreven in de Harvard Business Review, zijn niet noodzakelijk toe te schrijven aan een gebrek aan zelfvertrouwen van vrouwen ten aanzien van hun vaardigheden. Het probleem is dat vrouwelijke werkzoekenden vaak denken dat het waarschijnlijk zonde van hun tijd en energie is om te solliciteren voor een functie wanneer ze niet volledig aan de vereiste kwalificaties voldoen.

Het glazen plafond

Uit onderzoek blijkt dat meer dan 80% van de functiewisselingen gepaard gaat met een overstap naar een andere werkgever. Dit duidt erop dat het over het algemeen lastig is om promotie te maken. Vrouwen in de techsector krijgen daarbij waarschijnlijk nog te maken met aanvullende obstakels en zien gendervooroordelen vier keer zo vaak als een obstakel om promotie te maken dan mannen. 

Intimidatie en het privéleven

Vrouwen hebben vaak te maken met intimidatie op de werkvloer en met ongelijkheid in de thuissituatie. Als we alleen al kijken naar CEO's en senior leidinggevenden, dan is 39% van de vrouwen thuis de enige verantwoordelijke voor het huishouden. Slechts 8% van de mannen heeft thuis dezelfde verantwoordelijkheden. 

Op dit moment stopt zo'n 7% van de vrouwen met werken vanwege de zorgtaken thuis, aanzienlijk meer dan de 0,5% van de mannen in een vergelijkbare situatie. Ook noemt 25% van de vrouwen het gebrek aan balans tussen werk en privé als de belangrijkste reden om te stoppen met hun carrière in de techsector.

Hoewel we nog heel wat stappen moeten zetten, is er zeker hoop dat de gendergelijkheid in de techsector beter zal worden. In Spanje hebben mannen inmiddels dezelfde rechten als vrouwen bij de geboorte van hun kind, en Zweden is al lange tijd koploper wat dit betreft. Menéndez verwacht dat deze stappen, in combinatie met meer autonomie voor vrouwen ten aanzien van het plannen van hun werk, een belangrijke rol kunnen spelen in het tot stand brengen van meer gelijkheid op de werkvloer, maar ook thuis.
 

Carrière maken als vrouw in de techsector

Meer vrouwen in leidinggevende posities zorgt voor betere bedrijfsresultaten. Diversiteit zorgt voor verrijking - dat geldt voor de mensheid in het algemeen, maar ook voor het bedrijfsleven.

Marisol Menéndez, WITH-leader

Nu er steeds meer wordt erkend dat vrouwen nodig zijn in leidinggevende posities en steeds meer bedrijven vrouwen in de techsector op hogere posities benoemen, is er eindelijk momentum voor meer genderdiversiteit in de techsector. Om je kansen op een leidinggevende positie in de techsector te vergroten, raden we je aan om

 • voor de juiste kwalificaties te zorgen: Breid je techvaardigheden en je softe vaardigheden uit en versterk deze door middel van relevante cursussen, certificeringen en professionele ontwikkeling.
 • kansen te spotten: Zoek naar bedrijven die beschikken over mentorprogramma's en duidelijk uitgestippelde loopbanen; deze bedrijven hebben waarschijnlijk ook meer oog voor jouw groei en je vooruitgang.
 • sectorevenementen te bezoeken: Neem deel aan congressen, hackathons en bootcamps waarmee je niet alleen je vaardigheden en kennis vergroot, maar die ook een uitstekende gelegenheid bieden om te netwerken.
 • een sterke portefeuille te ontwikkelen: Houd een nauwkeurig, representatief overzicht van je werk bij en zorg dat dit actueel is om je kennis te laten zien aan potentiële werkgevers.
 • effectief te netwerken: Houd je LinkedIn-profiel actueel en sluit je aan bij organisaties die vrouwen in de techsector ondersteunen, zoals het WITH.
 • samen te werken met wervingsspecialisten: Maak gebruik van de kennis van wervingsspecialisten zoals Michael Page, die beschikken over een uitgebreide wereldwijde database van toonaangevende techbedrijven die op zoek zijn naar medewerkers en je van waardevolle informatie kunnen voorzien tijdens je banenzoektocht.

Met onze kennis en ons uitgebreide netwerk van contacten in de sector zijn we perfect in staat jou te helpen bij je carrière in de techsector. Door gebruik te maken van onze ondersteuning en ons uitgebreide pakket aan hulpmiddelen kun je proactief je weg vinden in het techlandschap en gaan er deuren voor je open naar nieuwe en interessante mogelijkheden. Wacht dus niet tot de kansen naar jou toekomen, maar kom vandaag nog in actie.

Andere functies voor vrouwen in de techsector

Vooral in domeinen binnen de techsector die snel in ontwikkeling zijn, blijft het percentage vrouwen teleurstellend laag. Menéndez is van mening dat de oplossing om vrouwen te trekken voor een bredere verscheidenheid aan techfuncties is om te zorgen voor een betere zichtbaarheid: “We kunnen meer vrouwelijke kandidaten aanmoedigen om te solliciteren door genderstereotypes te doorbreken en aan vrouwen te laten zien wat het werk binnen een bepaald vakgebied in de techsector nu daadwerkelijk inhoudt, bijvoorbeeld in de cyberbeveiliging of in UX.” 

Europese vrouwen in de techsector zijn steeds vaker actief in functies zoals:

 • Data-analist
 • Software-ontwikkelaar
 • Software-engineer
 • Cyberbeveiligingspecialist
 • Informatiebeveiliginganalist
 • Computernetwerkarchitect
 • Computersysteemanalist
 • Web-ontwikkelaar
 • Gebruikerservaringontwerper (UX)
 • Scrummaster

AI is duidelijk een van de segmenten binnen de techsector waar we de hoogste groei zien en dat interessante carrièreperspectieven biedt voor ambitieuze kandidaten. Om kansen te benutten die ontstaan dankzij deze groei, bekijk ook eens onze gids voor baanmogelijkheden in de kunstmatige intelligentie .

Leidinggevende functies in de techsector

Ondanks de grote vraag naar meer vrouwelijke leidinggevenden in de techsector zijn er nog steeds te weinig bedrijven in Europa met een vrouwelijke CEO. Om daadwerkelijk vooruitgang te boeken moeten techbedrijven zorgen voor een klimaat waarin meer vrouwen worden gestimuleerd om te solliciteren naar een leidinggevende positie. Als er meer vrouwen worden benoemd als CEO, CIO of CTO, kan dit vrouwen in alle lagen van de piramide inspireren.

Op dit moment zien we dat een aantal kenmerkende leidinggevende functies in de techsector aan het veranderen zijn. We zien steeds vaker hybride functies, zoals Chief Product and Technology Officer en Chief Digital and Information Officer. Deze samengestelde functies vereisen een mentaliteit die is gericht op samenwerking en diep inzicht in de behoeften van de klant. Dit zijn kwaliteiten waarover vrouwen van nature beschikken


WITH, voorheen bekend als Women in Tech in Spanje, is een bloeiend ecosysteem van vrouwen die een leidinggevende bestuursfunctie in de techsector bekleden. De belangrijkste doelstelling van WITH is om meer bewustwording te creëren en kansen te genereren om de vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende posities in de techsector te vergroten.
 

Op zoek naar een baan?

Vind de beste vacatures op onze website

Solliciteer nu

Job Match

Vind de vacature die bij u past op basis van uw vaardigheden en ervaring in uw cv met onze innovatieve tool

Upload uw cv

Populaire artikelen