Mensen zijn op zoek naar meer betekenisvolle relaties, zowel in hun persoonlijk leven als op het werk. Potentiële kandidaten willen het achterliggende doel van hun functie begrijpen. Maar werkgevers willen het best beschikbare talent vinden, dat het potentieel heeft om mee te groeien met de onderneming. Hoe dit te bewerkstelligen?  

Mensen willen het doel achter hun werk begrijpen. Ze willen voldoening halen uit de taken die ze uitvoeren. De Executive Directors van Michael Page, Bart Klompenmaker en Steven Houben, zien de trend al een aantal jaren. “In het verleden wilden onze beste kandidaten voor de zogenaamde blue- chip-bedrijven werken, maar dat is niet meer het geval,” zegt Steven Houben. “Het belangrijkste is nu dat ze zich kunnen identificeren met de waarden van het bedrijf waarvoor ze werken.” 

Bart Klompenmaker vult aan: “Het gaat kandidaten niet zozeer meer om materiële zaken, zoals een auto van de zaak of een goed salaris. Wat telt is dat hun baan iets bijdraagt aan de samenleving als geheel, en dat ze zich binnen bedrijf kunnen ontwikkelen.” 

Omdat kandidaten via sociale media, en internet in het algemeen, sneller toegang hebben tot informatie over een werkgever en een bedrijf, is het van belang dat u al vroeg in het recruitmentproces in gesprek gaat met potentiele kandidaten om de waarden van uw bedrijf over het voetlicht te brengen. 


Belangrijkste inzicht: De zoektocht naar inhoud op het werk is een belangrijke drijfveer voor de best beschikbare kandidaten. Mensen communiceren vandaag de dag anders. Bedrijven die hierop inspelen en met kandidaten in gesprek gaan, zullen beter in de markt liggen dan werkgevers die dat niet doen.  


Flexibele vormen van werken worden belangrijker  

De opkomst van freelance, interim en uitzendwerk heeft de arbeidsmarkt flexibeler gemaakt. Werknemers gaan er niet meer vanuit dat ze hun hele werkzame leven bij één werkgever zullen doorbrengen. 

“De nieuwe generatie kandidaten heeft een veel flexibelere kijk op hun carrière,” zegt Bart Klompenmaker. “Er is een grote groep kandidaten die geen permanent contract willen, maar op projectbasis voor verschillende werkgevers willen werken. Helaas loopt de arbeidswetgeving in Nederland achter op deze nieuwe realiteit. Het is tekenend dat de wetgeving waarop de wet voor zzp’ers is gebaseerd stamt uit begin vorige eeuw.” 

Sociale rechten zouden gelijk moeten worden getrokken, ongeacht of je zzp’ers, uitzendkracht of vaste werknemer bent. Daardoor zouden individuen beter worden beschermd en zouden de veranderingen die de arbeidsmarkt momenteel ondergaat, worden vergemakkelijkt, waardoor werkgevers en werknemers de flexibiliteit krijgen die ze willen.  

Dit pleit voor een herziening van sociale beschermingsmaatregelen. De huidige wettelijke status focust te veel op vaste, voltijdse contracten. Dit blijkt ook uit de statistieken: tijdelijke contracten zijn tussen 2001 en 2012 met 25% gestegen in de EU27 (vaste contracten met 7%) en bijna de helft (43,9%) van de werknemers tussen 15 en 24 jaar oud werkt met een tijdelijk contract. Nederland telt bijna 2 miljoen flexwerkers en meer dan 1 miljoen zzp’ers. 


Belangrijkste inzicht: flexibele arbeidsvormen nemen in belang toe, maar de wetgeving is nog niet aan deze nieuwe realiteit aangepast. Werkgevers kunnen deze verandering bevorderen door het waarderen van alle werknemers, ongeacht hun contractuele relatie. 


Hoe onderscheidt u uw bedrijf van de concurrentie? 

Het loon en de goede naam van een onderneming waren vroeger belangrijke factoren om kandidaten aan te trekken. En vacatures die daar gebruik van maken trekken nog altijd sollicitanten aan. Maar zowel recruiters als managers zien dat er meer nodig is om de beste kandidaten aan te trekken.  

Vandaag de dag willen kandidaten weten wat de sociaal maatschappelijke betrokkenheid van bedrijven is. Ze willen weten voor welke waarden het bedrijf zich hard maakt, en hoe het is om bij een bedrijf te werken. Daarbij zijn kandidaten zich tegenwoordig bewuster van het belang van diversiteit en inclusie.  

Zoals bedrijven technologie gebruiken om kandidaten te selecteren, zo gebruiken kandidaten alle beschikbare digitale kanalen om werkgevers te selecteren. Ze willen te weten komen wat hun rol binnen het bedrijf inhoudt, en welk bijdrage ze binnen hun functie leveren aan het grotere geheel.  

Hoe kunt u hierop inspelen? Door duidelijk te communiceren met kandidaten en de vragen die ze stellen zo transparant mogelijk te beantwoorden. Michael Page interviewt wekelijks duizenden kandidaten en weet waar kandidaten naar op zoek zijn. We kunnen u helpen om vanuit het perspectief van potentiële kandidaten naar uw bedrijf te kijken en de antwoorden te formuleren op de volgende vragen: 

  • Waarom zouden ze uw onderneming verkiezen boven de concurrentie? 

  • Welk type management hanteert u?  

  • Welke technologie zet uw bedrijf in om efficiënter en sneller te werken  

  • Welke impact heeft de toekomstige rol van de kandidaat op het succes van het bedrijf?  

  • Hoe bereikt de kandidaat zijn of haar doelen in de toekomstige rol? 


Belangrijkste inzicht: Een goede baan houdt vandaag de dag veel meer in dan alleen maar een goed salaris en goed bedrijfsimago. Om u te onderscheiden van de concurrentie moet u duidelijk maken hoe het is om voor uw bedrijf te werken. 


Terug naar The Future of Hiring

Als u op zoek bent naar een baan, ga dan naar de kandidatensectie.
 

Geef een vacature op