De strijd om talent in de financiële sector is nog nooit zo fel geweest. Om het beste talent in de markt te vinden en op te leiden, moeten CFO's actief worden betrokken bij talentmanagement. Om dit effectief te doen, zouden CFO's een andere rol moeten gaan spelen.

Op basis van onze interviews met CFO's van multinationals en van kleinere bedrijven identificeren we vier benaderingen om talent aan te trekken en te behouden.

Van het bemiddelen in conflicten op boardniveau, tot het afstemmen van de competenties van het team op de bedrijfsbehoeften; de CFO als coach en talent manager is een groeiende trend. Hoe beïnvloeden deze relatief nieuwe vaardigheden de interactie van de CFO met zowel de financiële teams en met het bedrijf in het algemeen? En hoe zien zij de verhouding tussen aan de ene kant de soft skills en aan de andere kant de harde technische competenties?

Vroeger vereiste de financiële functie tal van vaardigheden: analytisch denken, begrijpen, assertiviteit en - zonder enige twijfel - technische expertise. Hoewel deze mogelijk niet zijn gewijzigd, moet de moderne finance professional ook een groot aantal soft skills hebben, waaronder het vermogen om complexe ideeën in eenvoudige maar toch inspirerende termen over te brengen.

Volgens Eugene Low, CFO van Mercer Indonesia, kunnen sommige zaken gemakkelijk worden aangeleerd, terwijl dat voor andere vaardigheden onmogelijk is. “Ik kan iemand in één dag accounting leren – maar wat ik het liefst zie bij een ambitieuze financiële leider is nieuwsgierigheid. Nieuwsgierigheid naar het werk, en de nieuwsgierigheid met betrekking tot het vinden van oplossingen."

Persoonlijke betrokkenheid bij het ontwikkelen van talenten 

In tal van bedrijven heeft de CFO de rol van Coach aangenomen; iemand die conflicten oplost binnen de raad van bestuur en iemand nadenkt over hoe zijn of haar afdeling kan bijdragen aan de mondiale strategie van het bedrijf.

Het is hoogst waarschijnlijk dat andere hogere leidinggevenden geen zicht hebben op kwesties zoals financieel beheer, accounting, tax of de supply chain - maar het bedrijf vereist van iedereen dat er harmonieus wordt samengewerkt om op een rendabele manier te kunnen functioneren.

Philippe de Briey, CFO van Monsanto Europa, ziet zijn rol als volgt: de CFO is het venster naar het bedrijf voor aandeelhouders, investeerders en andere externe stakeholders. De rol van De Briey kan omschreven worden als die van de Piloot: iemand die zijn bedrijf naar betere prestaties leidt.

"Een van de dingen die ik het managementteam hoop bij te brengen om met met een holistische en systematische blik naar de zaken te kijken en vanuit de financiële markten te denken."

Het loont om andere leden van de board te coachen in het koppelen van de feiten aan de cijfers, strategie en investeerders. Maar om dit te bewerkstellingen moet het senior management niet alleen zijn competenties opnieuw vaststellen, maar ook die van de teamleden.

Betere teams bouwen voor de toekomst

Het moeilijkste is niet om de beste talenten te vinden, maar om teams te bouwen en om ervoor te zorgen dat de competenties beschikbaar zijn die de CFO nodig heeft om de productiviteit binnen de afdeling te verhogen.

Bob Braasch, CFO van Marthon Capital begrijpt dat het net zoveel gaat om talent als om het aantal werknemers. "Het zorgt voor extra druk om ervoor te zorgen dat de juiste mensen de juiste functies bekleden. Dat is iets waar we ons al jaren zorgen om maken."

De CFO als Coach moet zijn of haar eigen competenties herzien en zijn of haar eigen agenda bepalen. Transformationeel leiderschap is een vereiste om anderen mee te krijgen in dezelfde richting.

Daarnaast moeten CFO's zich opwerpen als voorloper, waarbij ze zowel coach en motivator van een steeds diverser team moeten zijn. "Het gaat niet enkel om het integreren van nieuwe generaties," verduidelijkt Sébastien Rouge, CFO van Latécoère. "Het gaat om de integratie van een divers team in het algemeen. Je hebt teams met verschillende generaties, je hebt medewerkers die over verschillende vaardigheden beschikken en er is ethnische en genderdiversiteit. Dus de uitdaging is om beter met die diversiteit om te gaan."

Duidelijke doelstellingen en visie

Als onderdeel van zijn functie moet de CFO begrijpen dat er meer zaken van invloed zijn dan alleen de cijfers. De CFO als Ingenieur heeft het vermogen om een organisatie te construeren die de beste mensen behoudt, waarbij hij of zij rekening houdt met ook de kostprijs van personeelsverloop.

Zoals Florence Rocle, VP Global Finance Services bij Sodexo, zegt: "Het is zeer belangrijk voor de CFO om de strategie en de behoeften duidelijk te definiëren. Wanneer je te veel doelstellingen definieert of de strategie vaag is, zijn er zoveel mogelijke richtingen dat je uiteindelijk niets doet."

Dit haakt in op de zogenaamde gebrekkige werkethiek van de millenniumgeneratie, die veel in de media wordt genoemd. Vanuit het oogpunt van de CFO schiet deze kritiek te kort omdat de nieuwe generatie meer waarde hecht aan persoonlijke ontwikkeling en werkprocessen. Dit is precies waar een beroep wordt gedaan op de CFO als Coach.

Zoals Phil Dennis, CFO van BizSpace, uitlegt, "Voor de generatie die eind twintig, begin dertig is, draait het werk om persoonlijke ontwikkeling. Dit wetende, hebben financiële leiders een verantwoordelijkheid om de ontwikkelingsbehoeften van werknemers rechtstreeks te ondersteunen, vooral wat betreft hun vermogen om anderen te beïnvloeden en erbij te betrekken."

Voordelen via technologie

Sommige CFO's vertrouwen sterk op externe recruitment; anderen ontwikkelen hun eigen CFO-opleidingsprogramma’s omdat ze het personeel en de vaardigheden die ze nodig hebben, niet kunnen vinden.

James Gregory, CFO van JLL, verduidelijkt, "Wij proberen direct met onze medewerkers te zijjn als het gaat om het benoemen van de voordelen van technologie, maar we willen er ook voor zorgen dat ze opnieuw worden getraind en nieuwe vaardigheden aanleren. Bepaalde administratieve taken kunnen worden geautomatiseerd, waardoor werknemers kunnnen evolueren naar meer op vaardigheden gebaseerde functies".

De CFO moet evenwel weten hoe nieuwe technologieën moeten worden ingezet, of minstens in staat zijn om de operationele voordelen ervan te identificeren. Andrea Wesson, CFO van Eversholt Rail, is het hiermee eens. "Binnen mijn functie heb je een mix van operationele kennis nodig. Ik heb er geen enkel probleem mee om mijn mouwen op te stropen en mee te doen."

Belangrijkste punten 

  • Soft skills, en dan vooral nieuwsgierigheid, zijn een kenmerk waar meer dan ooit behoefte aan is bij financiële leiders.
  • CFO's kunnen de behoefte aan bepaald talent  identificeren en daarmee veel waarde toevoegen aan het recruitmentproces.
  • CFO's zouden moeten investeren in een duurzaam bedrijfsmodel waarbij leiderschap intern wordt ontwikkeld, waarbij het juiste klimaat wordt gecreëerd om te komen tot sterke prestaties en waarbij de onderneming klaar wordt gestoomd voor de toekomst.
  • Het hebben van een duidelijke visie en workflow is van essentieel belang om talent binnen zijn rangen te houden.
  • Een CFO die erop voorbereid is om op alle niveaus betrokken te zijn, kan zich het beste aanpassen en profijt halen uit een snel veranderende omgeving.

 

 

Lees meer over de andere belangrijke uitdagingen voor CFO's

Ga terug naar CFO and Financial Leadership Insights

Op zoek naar een baan?

Vind de beste vacatures op onze website

Solliciteer nu

Op zoek naar kandidaten?

Wil je je wervingsbehoeften met ons bespreken ?

Neem contact met ons op

Job Match

Vind de vacature die bij u past op basis van uw vaardigheden en ervaring in uw cv met onze innovatieve tool

Upload uw cv

Populaire artikelen