CFO and Financial Leadership Insights

Vier rollen voor 2018

We kijken naar de grootste uitdagingen waarmee CFO's van zowel multinationals als kleinere bedrijven te kampen hebben, en hoe ze deze in de praktijk benaderen om een oplossing te vinden. 


Uit onze interviews met CFO´s uit diverse sectoren blijkt dat er vier verschillende benaderingen zijn om deze problemen aan te pakken, die kunnen worden gedefinieerd als die van de Coach, de Piloot, de Wetenschapper en de Ingenieur. Klik hieronder voor een uitleg van elke benadering en de toegevoegde waarde voor het besluitvormingsproces.

Uit interviews en onderzoek komen een aantal belangrijke uitdagingen naar voren voor CFO´s in 2018:

  • Compliance en regulering
  • Invoeren van nieuwe technologieën
  • Werving van talent
  • Cyberbeveiliging
  • De groeiende rol van de CFO zelf


Klik hieronder om te zien hoe de verschillende CFO´s met de uitdagingen omgaan.

Over de studie


Voor de CFO & Financial Leadership Insights interviewde Michael Page tussen december 2017 en januari 2018 een internationaal panel van CFO’s van lokale en internationale bedrijven over de uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd worden en hoe ze daarmee omgegaan. De beschikbare literatuur over de rol van de CFO in theorie en de praktijk hebben we gecombineerd met onze eigen ervaring op directieniveau. Op basis van de interviews en het onderzoek, hebben we vier rollen voor gedefinieerd die de CFO in zijn of haar verschillende functies en op specifieke momenten moet aannemen om succesvol te kunnen opereren.