Diversiteit

Diversiteit

Een team met een grote diversiteit

Teams die gekenmerkt worden door diversiteit zorgen ervoor dat er verschillende standpunten en inzichten over onze activiteiten aan bod komen, en dat schept een sfeer van creativiteit, probleemoplossing en duurzaamheid die er anders niet zou zijn.

Onze inclusieve cultuur creëert voor iedereen kansen. Iedereen is anders, en dat is maar goed ook. Wij willen een werksfeer creëren waar elke medewerker echt zichzelf kan zijn. Dat doen we door een breed scala van activiteiten, netwerken en lidmaatschappen.  

Verschillende initiatieven zoals [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] en [email protected] vertegenwoordigen de zes dimensies van onze wereldwijde diversiteitsbelofte: 


De verschillende initiatieven, zoals [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] en [email protected] vertegenwoordigen de zes dimensies van onze wereldwijde diversiteitsbelofte:


Niemand stuit op een glazen plafond

[email protected] streeft ernaar om het evenwicht tussen mannen en vrouwen op alle niveaus van onze organisatie te verbeteren. Activiteiten en initiatieven zijn onder meer: 

 • De introductie van ons wereldwijde mentoringprogramma 
 • De introductie van ons wereldwijde [email protected]'Yammer'-netwerk 
 • De herziening van verschillende beleidslijnen 
 • Het regelmatig delen van casestudy's/verhalen over rolmodellen  
 • Jaarlijkse wereldwijde campagnes om 'Internationale vrouwendag' te vieren, om onze succesvolle vrouwen in de kijker te zetten en vrouwen in de hele wereld te inspireren 


Seksuele geaardheid en geslachtsidentiteit doen er niet toe

[email protected] steunt onze LGBT+-werknemers en weet maar al te goed dat mensen beter presteren wanneer ze zichzelf kunnen zijn. Via [email protected] hebben we al heel wat bereikt: 

 • We zijn een Stonewall Global Diversity Champion
 • We hebben casestudy's uitgevoerd - bondgenoten en LGBT
 • We hebben focusgroepen georganiseerd
 • We hebben beleidslijnen geëvalueerd en herschreven
 • We hebben het [email protected]'Yammer'-netwerk ingevoerd
 • We hebben senior sponsors en voorvechters aangesteld
 • We hebben jaarlijkse wereldwijde campagnes georganiseerd om LGBT Pride Month te steunen


Gezinnen en zorgverleners komen op de eerste plaats

[email protected] biedt alle ouders en verzorgers bij PageGroup mentale en praktische steun met hulpmiddelen, informatie en begrip bij elke stap van hun parcours als ouders. We hebben:

 • Een coachingprogramma ingevoerd voor net voor en net na het zwangerschapsverlof
 • Richtlijnen voor zwangerschapsverlof ingevoerd
 • Het [email protected]'Yammer'-netwerk geïntroduceerd met specifieke seminars
 • Ons beleid inzake vaderschapsverlof verbeterd
 • In onze 'Have Your Say'-enquêtes specifieke vragen opgenomen voor ouders en verzorgers
 • Senior sponsors en voorvechters aangesteld
 • Op kantoor 'Familiedagen' georganiseerd waarbij medewerkers hun partner en kinderen mee naar het werk kunnen nemen


[email protected] – Handicap houdt u niet tegen

[email protected] laat zien dat wij uiterste inspanningen leveren om komaf te maken met alle fysieke, technologische en mentale barrières ten aanzien van handicaps. Zo kunnen wij met alle werknemers, klanten en kandidaten effectief communiceren, zodat er voor iemand met een handicap de nodige aanpassingen kunnen worden gedaan en iedereen de kans krijgt om zijn potentieel ten volle te benutten.

 • Regelmatig verhalen delen van werknemers bij wie een handicap een invloed heeft op hun leven 
 • Introductie van het [email protected] 
 • Senior sponsors aangesteld 
 • Regelmatige hints en tips om de algemene gezondheid en het algemene welzijn te verbeteren 

[email protected] – Leeftijd is louter een getal

Bij PageGroup rekruteren en weerhouden we mensen van alle leeftijden, wat een erkenning is van de voordelen die een personeelsbestand dat bestaat uit mensen van verschillende leeftijden te bieden hebben.


[email protected] – Een multicultureel personeelsbestand gedijt

We vinden het belangrijk om met multiculturele teams samen te werken en zijn ervan overtuigd dat zij medebepalend zijn voor onze groei en ons succes.

Wil je graag deel uitmaken van een divers en werkelijk inclusief team? Solliciteer dan nu.