How to build effective teams that work

Bij het samenstellen van een goed functionerend team komt meer kijken dan simpelweg het selecteren en bij elkaar zetten van een groep getalenteerde mensen. Om effectief te zijn, moeten de leden van het team zich achter een inspirerende visie scharen en gemotiveerd zijn die visie te realiseren. Ze moeten duidelijke, meetbare doelen delen en toegewijd zijn aan hun aandeel in het succes van de groep.

Hieronder enkele essentiële stappen om een sterk en effectief team samen te stellen:

Definieer het gezamelijke doel

Definieer duidelijk het doel van het team, inclusief het te behalen resultaat waarvoor zij verantwoordelijk zullen worden gehouden. Wat wilt u produceren, verbeteren of veranderen? Wat is het doel van iedere rol binnen het team? Met een duidelijke en inspirerende visie legt u de fundering voor succesvolle samenwerking en geeft u richting.

Stel uw team samen

Goed presterende teams bestaan uit personen die uw visie enthousiast omarmen, geloven dat zij een zinvolle bijdrage leveren aan de bedrijfsdoelstellingen en gemotiveerd zijn om hun best te doen. Ook delen zij de waarden van vertrouwen, respect en ondersteuning. Kies leden met vaardigheden en capaciteiten die elkaar aanvullen, en die het team een variëteit aan verschillende ideeën en perspectieven meegeven. Streef naar een goede balans van persoonlijkheden zodat de groep harmonieus kan samenwerken maar elkaar tevens kan uitdagen wanneer dat nodig is.

Bepaal de doelstellingen

Als het team eenmaal geselecteerd is en door een gedeeld en aansprekend doel wordt verbonden, is de volgende stap om die visie onder te verdelen in kleinere, hapklare doelstellingen en taken. Beschrijf de benodigde taken in een schema met deadlines, mijlpalen en verantwoordelijkheden. Beslis welke rol elk teamlid op zich zal nemen. Houd ook rekening met de benodigde middelen als tijd, materialen, ruimte, ondersteuning en budget.

Spreek verwachtingen uit

Definieer een standaard aanpak voor het team, zodat ieder teamlid begrijpt wat er van hem of haar verwacht wordt. Moet de communicatie frequent, open, eerlijk en transparant zijn? Worden bijdragen gestimuleerd, gewaardeerd en erkend? Wordt op een constructieve manier omgegaan met meningsverschillen? Worden teambeslissingen en feedback gerespecteerd? Door aan het begin duidelijke normen op te stellen, zorgt u dat het gedrag en de bijdrage van ieder teamlid passend is.

Monitor en evalueer

Evalueer regelmatig de prestaties van het team doormiddel van teammeetings en één-op-één gesprekken om progressie richting de eerder afgesproken doelen veilig te stellen. Vraag zaken als: hoe gaat het? Wat hebben we tot nu toe bereikt? Wat hebben we geleerd? Wat zijn verbeterpunten? Hoe kunnen we het verbeteren? Door de vooruitgang in het oog te houden kunt u tijdens het proces al aanpassingen en verbeteringen doorvoeren in de teamprocessen.

Vier en beloon

Erken, beloon en vier zowel individuele als teamprestaties. Dit houdt het moraal hoog en sterkt de motivatie van de groep om hard te blijven werken. Zoek de meest passende manier om mijlpalen te vieren, zoals persoonlijke bedankjes tijdens een teammeeting, een e-mail met senior managers in cc, of een lunch met het team. Zorg dat de erkenning consequent is, en dat de methode die u kiest uw teamleden inspireert en motiveert om hun positieve bijdrage aan het team voort te zetten.

Op zoek naar kandidaten?

Wilt u uw wervingsbehoeften met ons bespreken?

Neem contact met ons op

Salarisoverzicht

Bekijk de belangrijkste trends in de markt en salarissen per sector.

Lees meer

Populaire artikelen