Technologie doet bedrijven groeien. We weten dat functies ook veranderen om de verschuiving van zakelijke vereisten te weerspiegelen. “De traditionele rol van de IT-divisie was een ondersteunende, maar inmiddels zijn bedrijven volledig gedigitaliseerd,” zegt Mustapha Bokhizzou, manager van Michael Page IT. “IT is tegenwoordig cruciaal voor een organisatie en de bepalende factor voor een bedrijf. Zodoende benoemen veel bedrijven nu Chief Technology Officers, die mede de bedrijfsstrategie vaststellen. ”

Voor bedrijven die hun interne talenten willen voorbereiden op een functie als CTO, is het belangrijk om te weten hoe dit alles zich in de nabije toekomst zal ontwikkelen.

Samenvoeging van de functies van CTO en CMO

De functie van chief technology officer (CTO) en chief marketing officer (CMO) worden waarschijnlijk samengevoegd in één functie, ‘chief marketing technology officer’ die een combinatie van zowel IT- als marketingvaardigheden omvat. Naar verluidt besteden CMO's de komende jaren meer tijd aan werken met technologie dan CTO's.

In de toekomst zullen CTO's hun marketingvaardigheden moeten aanscherpen en de marketingfunctie en andere bedrijfstaken die zij zullen ondersteunen beter moeten begrijpen. Ze moeten immers op de hoogte blijven van de vereisten van de functies. Door te leren over andere afdelingen kunnen CTO's de andere teams ondersteunen. Dit is een van de redenen waarom we zien dat CTO's evolueren naar de functie van chief operations officer (COO).

Ervoor zorgen dat IT en marketing beter samenwerken

Ervoor zorgen dat alle teams efficiënt en productief samenwerken is bepalend voor succes. Goede communicatie is echter fundamenteel voor de samenwerking tussen IT en marketing. Business partnering-functies zijn populair in grote multinationals, maar het midden- en kleinbedrijf kan deze benadering ook toepassen door iemand aan te stellen die de interface tussen marketing en IT vormt.

 Van CTO naar CEO

De digitale revolutie biedt ook kansen aan de CTO om verder door te groeien naar de functie van CEO. Het bepalen van de technologische strategie en algemene richting die het bedrijf uit gaat, is een belangrijke taak van de CTO. Aangezien elk bedrijf via digitale transformatie zich geleidelijk ontwikkelt tot een techbedrijf, zit de CTO in een ideale positie om de toekomstige richting van een bedrijf op het niveau van de CEO te beïnvloeden.

De CTO, dankzij zijn ervaring met en kennis van IT, heeft kennis in overvloed voor bedrijven die willen digitaliseren. Uitstekende operationele prestaties zijn het streefdoel voor elke goede CTO, en het vermogen om dingen te organiseren en procedures vast te stellen die de dienstverlening waarborgen, zijn in hoge mate overdraagbare vaardigheden die waardevol zijn in de rol van CEO.

Vaak wordt gezegd dat de technologiesector de moeilijkste markt is om toptalenten aan te trekken, aan te werven en te behouden. Als de CTO al met succes een sterk en getalenteerd IT-team heeft opgebouwd, kan hij dat vertalen naar het bedrijf als geheel.

Het belang van soft skills

Uiteindelijk zijn communicatie en leiderschap de belangrijkste soft skills voor een IT-leider. Aangezien de technologie zich in hoog tempo ontwikkelt, kan een CTO onmogelijk elke nieuwe technologische trend bijhouden. De rol van een CTO bestaat uit het mobiliseren van een team zodat het optimaal presteert. Hij moet communiceren met de raad van bestuur om de zakelijke prioriteiten te begrijpen en van daaruit een dienst leveren die deze optimaal ondersteunt. IT-leiders moeten begrijpen welke elementen hun business uniek maken en wat kan worden veranderd om de organisatie te verbeteren.

Toekomstige technische vaardigheden voor IT-leiders

Aangezien de markt in hoog tempo blijft veranderen, is het belangrijk om op zoek te gaan naar kandidaten die de juiste vaardigheden hebben om de IT-strategie aan te sturen.

 • Machine learning – het tempo verhogen waarin bedrijven hierop kunnen inspelen.
 • IT-architectuur – toezicht op het structurele IT-concept.
 • Business intelligence – identificeren, ontwikkelen en creëren van nieuwe strategische bedrijfskansen.
 • Het gebruik van Big Data – big data omzetten in bruikbare gegevens.
 • AI engineering – het begrijpen van technologie en van de menselijke intelligentie.
 • IT-risicobeheer – het identificeren, meten en beoordelen van verschillende soorten risico’s waaraan een bedrijf onderhevig kan zijn.
 • Informatiebeveiliging – beschermen van informatie door beperking van informatierisico's
 • Expertise inzake cyberbeveiliging – beschermingen opbouwen tegen cyberaanvallen.
 • Datavisualisatie – data tot leven wekken.
 • Data compliance – het beheren van GDPR en veranderingen op het vlak van klantendata.
 • SQL ontwikkeling – het structureren en beheren van data.
 • Commercieel inzicht – bewustzijn van en betrokkenheid bij komende kansen en uitdagingen waar het bedrijf voor staat.
Als u op zoek bent naar een baan, ga dan naar de kandidatensectie.
 

Geef een vacature op

Populaire artikelen