Wat is het voordeel van investeren in een naar leeftijd meer diverse talentpool, inclusief professionals die misschien wat minder ervaring hebben dan te verwachten voor een bepaalde functie?

In de huidige markt is de concurrentie hevig en zijn de kandidaten schaars. Professionals met een minder lange ervaring zijn vaak nog beter te vormen, vaak flexibeler en staan meer open voor verandering. Deze kandidaten zijn de toekomstige leiders van je teams of bedrijf en het is dus een goed idee om deze binnen te halen en te ontwikkelen.

Een goed voorbeeld is de zoektocht naar goede productiemanagers. Fabrikanten streven er altijd naar om in kortere tijd producten van hoge kwaliteit te produceren. Tegelijkertijd willen zij verspilling terugbrengen tot het absolute minimum. Daarom is continue verbetering voor alle bedrijven een van de belangrijkste prioriteiten. Maar waar grote bedrijven dure specialisten kunnen inzetten om hun productieprocessen te verbeteren, moeten kleine en middelgrote bedrijven (MKB) creatiever zijn om dat doel te bereiken.

Eén manier om dat te bereiken is om een minder ervaren talentvolle professional aan te trekken, met de juiste persoonlijke eigenschappen. Zo lang ze over de zachte vaardigheden beschikken, kunnen goede professionals worden opgeleid in afvalbeheer en continue verbetering.

De voor- en nadelen van een diverser personeelsbestand

Het potentieel van de kandidaat is een voordeel. Aanwervende managers kunnen kijken waar behoefte aan is en eventuele hiaten in kennis of vaardigheden die het bedrijf nu of in de nabije toekomst heeft aanvullen. Jongere kandidaten willen doorgaans graag verschillende dingen leren, zodat zij kennismaken met een hele reeks aan loopbaantrajecten voordat zij zich specialiseren.

Het kan een probleem zijn om de verwachtingen van mensen met minder ervaring te managen. Kandidaten beschikken over steeds meer informatie en velen vinden dat zij snel carrière moeten maken. Voor succes is ook tijd nodig. Het is belangrijk dat kandidaten inzien wanneer zij voldoende ervaring hebben om een stap hoger te komen binnen het bedrijf of op zoek moeten gaan naar een nieuwe baan.

Aantrekken en werven van pas afgestudeerden

Overweeg ook zeker kandidaten die net van de universiteit komen. Recent afgestudeerden die naar werk zoeken zijn perfecte kandidaten om te proberen aan te trekken voor je bedrijf.

De grote, gevestigde engineeringbedrijven vinden dit ook vrij gemakkelijk, maar voor veel goede MKB-bedrijven is het lastiger. Mensen die net hun opleiding hebben afgerond denken vaak dat een plek bij een groot bedrijf de enige optie voor een succesvolle carrière is, zonder dat ze weten of begrijpen hoeveel bedrijven daarbuiten ook belangstelling voor hen hebben.

Verbeter het recruitmentproces

Studenten aan de universiteit beschikken net als de meeste nieuwe talenten op de huidige markt over heel veel informatie. Zoveel zelfs dat toptalenten al weten bij welk soort bedrijf zij willen werken voordat zij precies weten wat de functie inhoudt of het bedrijf zelfs maar bezoeken. Ons advies is om meer informatie te geven, met de nadruk op loopbaanontwikkelingskansen die de cultuur van de onderneming benadrukken.

Belang van een breed D&I-programma

Een breed diversiteits- en integratieprogramma toont kandidaten dat het bedrijf zich inzet voor een werkomgeving die openstaat voor verschillende mensen, normen en waarden en vaardigheden. Organisaties hebben baat bij een divers personeelsbestand, dat productiever en besluitvaardiger is omdat dit een breder perspectief creëert en bedrijven zodoende anders kunnen denken dan hun concurrenten.

Werkervaring en stages

Het aantal plaatsingen van afgestudeerden en stages binnen engineering is duidelijk gestegen. Open dagen en career days zijn goed om de belangstelling te wekken van potentieel toptalent dat binnenkort afstudeert. Er is echter nog een lange weg te gaan. Bedrijven moeten op deze dagen pro-actief met studenten communiceren en netwerken. Hierdoor neemt de naamsbekendheid van je bedrijf toe en wordt het herkenbaarder voor potentiële kandidaten.

Op zoek naar goede kandidaten? Neem hier contact met ons op.

Op zoek naar kandidaten?

Wil je je wervingsbehoeften met ons bespreken ?

Neem contact met ons op

Salarisoverzicht

Bekijk de belangrijkste trends in de markt en salarissen per sector.

Lees meer

Populaire artikelen