women in logistics

Logistiek is nu veel meer mensgericht, zoals veel door mannen gedomineerde beroepen die traditioneel werden gezien als arbeidsintensief, erg hands-on en misschien minder geschikt voor vrouwen. De sector kan echt profiteren van een diverser personeelsbestand. Professionals die zich bezig houden met business development of klantenservice zijn zeer gewild, naast functies waarvoor chauffeurs en magazijnkrachten voor nodig zijn. Binnen de logistiek zijn er carrièremogelijkheden voor zowel mannen als vrouwen over de hele wereld, in vrijwel elke sector en bedrijfstak, van biowetenschappen, mode en retail tot technologie, transport en de bouw.

Veranderende percepties van een carrière in de logistiek

In een markt waarin kandidaten schaars zijn en in het licht van de weinige vrouwen die in de logistiek werkzaam zijn, moeten bedrijven proactiever zijn en vrouwen aanmoedigen om te solliciteren. Ook op scholen moet er voorlichting komen over de vele functies die er beschikbaar zijn en de veranderende verantwoordelijkheden van de sector. Zo kunnen de kansen worden gepresenteerd die de sector biedt vanuit zowel carrière- als ontwikkelingsoogpunt. Van management tot klantenservice, tot magazijn en distributie, er zijn in de logistiek volop banen te vinden, ook voor vrouwen.

Zoals vermeld in PwC's rapport ‘Winning the talent race’ is er veel onderzoek dat het verband in de logistiek bevestigt tussen een personeelsbestand met een sterker genderevenwicht en een hoger financieel rendement. Logistiekbedrijven met meer vrouwen in de directie presteren 16% beter wat betreft de omzet-rendementsverhouding en 26% beter wat betreft het rendement op het geïnvesteerde kapitaal.

Er is dus sterk bewijs dat de performanceverbetering onderstreept die vrouwen in de logistiek kunnen brengen. De hardnekkige reputatie van de transport- en logistieksector als een sector die ‘niet-traditioneel’ geschikt is voor vrouwen en weinig relevante carrièremogelijkheden biedt, belemmert echter de inspanningen om een grotere genderdiversiteit te bevorderen. Op de meer operationele terreinen is de genderdiversiteit doorgaans lager.

Nu meer vrouwen een universitaire opleiding volgen en logistiek studeren wordt uiteraard verwacht dat het aantal beschikbare vrouwelijk talenten zal toenemen. Het is belangrijk dat vrouwen logistiek als realistische carrièrekeuze beschouwen. Meer zichtbaarheid is vereist om de perceptie van de sector te veranderen en een grotere diversiteit aan mensen aan te moedigen om een loopbaan in de logistiek op te bouwen.

Wat kunnen bedrijven nu al doen?

Logistiekprofessionals zijn nodig in een enorm scala aan verschillende bedrijven. Dat mannen de sector domineren, kan op zich al een minpunt zijn. Er zijn unieke culturen binnen de verschillende deelgebieden van de logistiek en in vele bestaat het overgrote deel van de medewerkers nog altijd uit mannen. Of het nu gaat om wegvervoer of luchtvracht, elke sector kent zijn eigen problemen. Een voorbeeld is de scheepvaart, een deelgebied waarin veranderingen erg moeilijk blijken te zijn. Er zijn in deze sector hindernissen voor vrouwen waar mannen nooit voor worden gesteld. In een interview met Business Lijn in een artikel met de titel “Vrouwen staan niet langer aan de kant in het scheepsvervoer”, zegt Sanjam Sahi Gupta, directeur van Sitara Shipping Ltd en Astral Freight Forwarders Ltd hier het volgende over: “Helaas is er een vooroordeel ten opzichte van vrouwelijke trainees gebaseerd op veiligheidsgronden. Verschillende bedrijven hebben een ‘geen vrouwelijke trainees-beleid’ om zichzelf te beschermen tegen claims voor ongewenste intimiteiten.”

De vraag is, hoe kunnen logistiekbedrijven de cultuur binnen hun teams veranderen om ervoor te zorgen dat vrouwen zich er beter bij voelen en een carrière in de sector willen opbouwen? Diversiteit is weliswaar het doel, maar diverse teams kunnen nooit tot bloei komen als de bedrijfscultuur niet inclusief is.

Daarnaast moeten leiders in de logistieksector nadenken over toekomstige talentpijplijnen. Dat helpt niet alleen om de genderkloof kleiner te maken, maar bedrijven profiteren hier ook in andere opzichten van. Hoe kan de sector dit veranderen? Dit moet in eerste instantie op het laagste niveau worden aangepakt, met leerstages, schoolverlaters en pas afgestudeerden en moet waarborgen dat de toekomstige medewerkers zich bewust worden van de kansen die een loopbaan in de logistiek kan bieden.

Een groter aantal vrouwen kan een aanzienlijke impact hebben binnen de inkoop- en supply chain-sector. Om dit te faciliteren moet er echter veel werk worden verzet om de cultuur die vrouwen in de logistiek uitsluit te veranderen. Zoals hierboven al vermeld, uit onderzoek blijkt dat meer vrouwelijke leiders, inclusief directieleden, managers en leidinggevenden, samengaat met een verbetering van de bedrijfsresultaten. Wat de sector nodig heeft zijn sterke rolmodellen en leiders die andere vrouwen inspireren om in hun voetstappen te treden.

Op zoek naar goede kandidaten? Neem hier contact met ons op.

Op zoek naar kandidaten?

Wilt u uw wervingsbehoeften met ons bespreken?

Neem contact met ons op

Salarisoverzicht

Bekijk de belangrijkste trends in de markt en salarissen per sector.

Lees meer

Populaire artikelen