Nu kandidaten keus te over hebben, is het in veel sectoren lastig om toptalenten aan te trekken. Voordat je een sollicitatiegesprek kunt plannen, moet je aantrekkelijk zijn voor het soort kandidaten dat je nodig hebt. Het wordt voor bedrijven steeds belangrijker om hun merkreputatie te verbeteren.

In dit artikel bespreken we de uitdagingen waar de engineering- en fabricagesector voor staat bij de werving van toptalenten in een markt waarin kandidaten schaars zijn.

Ontwikkelingen in recruitment

De werving van nieuwe mensen in de sector is de afgelopen jaren veranderd. Bedrijven gaan steeds meer over tot succession planning en ontwikkelen hun nieuwe medewerkers tot 'toekomstige leiders’. Nu de babyboom-generatie zijn pensioen nadert, is het moeilijk om geschikte talenten aan te trekken om deze mensen te vervangen. Om dit probleem aan te pakken, kijken bedrijven sterker of iemand past bij de cultuur en hoe een nieuwe medewerker zich zou kunnen ontwikkelen, en niet meer alleen of iemand technisch geschikt is. Dit blijkt ook uit het toenemende gebruik van persoonlijkheidstesten als onderdeel van het sollicitatieproces.

Hierdoor zijn ook de verwachtingen omtrent de ‘ideale kandidaat’ veranderd. Door zich meer te richten op het groeipotentieel van een kandidaat willen bedrijven professionals kunnen vormen tot hun ideale kandidaat.

De uitdagingen

Vanwege de voortdurende veranderingen in engineering is het duidelijk dat er uitdagingen kunnen zijn bij het werven van toptalenten. Voor sommige posities is het lastiger om geschikte mensen te krijgen dan voor andere en bedrijven moeten hier rekening mee houden.

Vacatures op het gebied van technische engineering zoals ontwerp en onderhoud zijn steeds moeilijker te vervullen. Door het gebrek aan stages en leerprogramma's is het aantal kandidaten de afgelopen decennia afgenomen. Zodoende betalen bedrijven extra voor bepaalde vaardigheden of kijken ze vooral of iemand bij de cultuur past om voor de toekomst kandidaten zelf te ontwikkelen.

Organisaties beginnen in te zien dat het zinvol kan zijn om een professional met zekere basisvaardigheden in dienst te nemen die de functie en zichzelf binnen het bedrijf verder kunnen ontwikkelen.

Om het gebrek aan talent te bestrijden, beginnen organisaties in hun medewerkers te investeren. Dit betekent dat bedrijven meer investeren in stages en samenwerking met universiteiten om topkandidaten te laten weten dat zij gewild zijn, ook al zijn deze nog bezig hun vaardigheden te verwerven. Bedrijven zien in dat het belangrijk is doelen op lange en korte termijn met elkaar in evenwicht te krijgen, vooral op terreinen waar het grootste gebrek aan talent heerst.

Aantrekkelijk voor millennials

Omdat organisaties zich steeds vaker richten op de generatie die nog moet afstuderen, moeten zij hun bedrijfsmodel aanpassen als zij de beste mensen willen aantrekken. We zien dat veel millennials andere dingen verwachten van hun werk dan hun voorgangers.

Voor nieuwe generatie is het veel belangrijker om uit te leggen waaróm je iets doet, dan hoe je iets doet. Deze aanstormend talenten vinden het vaak niet meer dan normaal dat ze mogen meedenken. Ze zijn mondig en verwachten dat hun manager transparant is over het beleid. Dat vereist een ander soort leiderschap. Top-down-management is daarom op zijn retour. Organisaties worden minder hiërarchisch georganiseerd, en leiders staan meer tussen hun werknemers dan erboven.

 De beloning moet goed zijn, ze moeten niet te lang onderweg zijn naar hun werk en de werkomgeving moet fantastisch zijn. Om nog maar niet te spreken van het toenemende belang van een goede balans tussen werk en privé, geweldige faciliteiten en groeikansen binnen het bedrijf.

Kijk nog eens kritisch naar je bedrijfsmodel en naar hoe aantrekkelijk je voor millennials bent. Millennials zijn de toekomstige leiders van ons land. Het is dus essentieel dat bedrijven met hun tijd meegaan. Alleen zo kunnen ze waarborgen dat er minimale gaten optreden in hun teams en dat de retentiegraad goed blijft.

Op zoek naar goede kandidaten? Neem hier contact met ons op.

Op zoek naar kandidaten?

Wilt u uw wervingsbehoeften met ons bespreken?

Neem contact met ons op

Salarisoverzicht

Bekijk de belangrijkste trends in de markt en salarissen per sector.

Lees meer

Populaire artikelen