10 Skills driving engineering and manufacturing forward in 2018

Engineers met een talent voor technologie zullen dit jaar in trek zijn. We hebben diepgaande gesprekken met onze gespecialiseerde recruiters gevoerd om te identificeren welke skills belangrijk zijn binnen engineering en hier is de top 10.

1. Supplier development

Professionals met de vaardigheden en ervaring om doeltreffend met leveranciers samen te werken, verbeteren niet alleen de processen en productiecapaciteiten, maar verlagen uiteindelijk ook de kosten van het productieproces. Kostenbeheersing en tegelijkertijd een consistente inkoopstrategie is essentieel in engineering en zodoende is er veel vraag naar bekwame supplier development managers. De concurrentie voor de toptalenten is hoog en bedrijven met de goede professionals op dit terrein kunnen beter omgaan met de verwachtingen van de klant.

2. Aanpassingsvermogen

Omdat het tempo van veranderingen in productie toeneemt, is aanpassingsvermogen cruciaal voor bedrijven. Naarmate nieuwe exponentiële technologieën opkomen, wordt het steeds belangrijker om deze innovaties goed in te zetten. Flexibele mensen kunnen tegelijkertijd meerdere projecten aansturen, en inspelen op veranderingen en uitdagingen. En een personeelsbestand dat zich aan een lastig klimaat weet aan te passen, kan zo efficiënt mogelijk werken.

3. Lean manufacturing

Minimaliseren of elimineren van verspilling binnen het fabricageproces heeft enorme voordelen. Verbetering van de efficiency en verminderen van verspilling zijn van groot belang voor bedrijven die hun winstmarges willen verhogen. Werkbare en robuuste lean manufacturing-processen vormen een bouwsteen voor voortdurende verbetering binnen bedrijven. Professionals op dit terrein kunnen het verschil maken, waarde toevoegen en kosten reduceren. Diegenen die hier bekwaam in zijn, zijn altijd bijzonder gewild.

4. Nieuw leiderschap

Top-down-management is op zijn retour. In plaats daarvan is er zowel in de engineering & manufacturingsector als in andere sectoren behoefte aan een meer democratische vorm van leiderschap, die beter aansluit bij de nieuwe generatie werknemers. Die nieuwe generatie voelt zich prettiger bij meer inspraak en samenwerking. Ook bedrijven zijn daarbij gebaat, want werknemers kunnen ideeën aandragen waar het management niet aan gedacht heeft.  De beste specialisten zijn dan ook niet noodzakelijkerwijs de managers meer. Van dat principe stappen bedrijven steeds vaker af. Uiteraard is vakkennis vereist, maar voor het managen van een team zijn goede persoonlijke vaardigheden minstens zo belangrijk.

5. Verantwoordelijkheid

In engineering en fabricage is het essentieel dat productieschema's worden nageleefd, zodat wordt voldaan aan deadlines en verwachtingen van collega's, stakeholders en klanten. Het kan geld kosten als er niet voor elk deel van het proces iemand verantwoordelijk is. Een duidelijk inzicht in wat verantwoordelijkheid betekent en deze ook nemen, of het daarbij nu gaat om kwaliteitsethiek of wettelijke normen, leidt tot een beter beheerst proces.

6. Multi-projectmanagement

Een gefocuste multi-tasking benadering is nodig als we bedenken dat grote, kostbare projecten steeds gebruikelijker worden, vooral via directe buitenlandse investeringen. Voor grootschalige technologieprojecten zijn solide projectmanagementvaardigheden noodzakelijk, evenals het vermogen om tegelijkertijd meerdere ballen in de lucht te houden. In het huidige klimaat is talent om kosten te beheersen en efficiency te realiseren ook essentieel. Het realiseren van winstmarges vereist toptalenten met expertise op het gebied van strategische en tactische planning.

7. Klantgeleid/-gericht design

Omdat er voortdurend nieuwe producten worden ontwikkeld, is klantgericht design cruciaal voor bedrijven die de concurrentie een stap voor willen blijven. Als klanten echt iets zien in het product, is het waarschijnlijker dat ze klant blijven. Zo is ook de klantervaring van groot belang en kunnen bedrijven zich hiermee als leider op hun terrein positioneren. De juiste mensen zijn essentieel om te waarborgen dat de klantgerichte designbenadering juist wordt geïmplementeerd.

8. Proces-design

Proces-design is een essentieel component in het operationele management van elk bedrijf. Een werkbaar en competent workflow-proces is niet alleen erg wenselijk, het is onontbeerlijk. Dit is omdat het plaatsvindt aan het begin van het proces en zodoende de basis is voor de hele operationele structuur. Logisch nadenken over volume en vraag verhoogt de efficiency en houdt de productiekosten onder controle. Zodoende zijn mensen die nieuwe processen vaardig kunnen implementeren essentieel voor een succesvolle productieactiviteit.

9. Strategie en verandering

Vanwege het constant veranderende economische klimaat, is onzekerheid een vast gegeven geworden. Het vermogen om een solide strategie voortdurend aan te passen en te ontwikkelen is cruciaal. Een flexibel team kan efficiënt werken in tijden met veel verandering, of als de werkdruk toeneemt. Verandering is onvermijdelijk en de juiste mensen om dit proces te helpen begeleiden zijn van onschatbare waarde. Flexibele, pro-actieve en deskundige strategische beslissing makers sturen bedrijven waar nodig een nieuwe richting uit. Dit is essentieel in de concurrentieslag.

10. Aandacht voor details

Aandacht voor details is een belangrijke eigenschap die in elk bedrijf en op alle niveaus wordt gewaardeerd. In een snel veranderende wereld waarderen managers professionals die perfectionisten zijn in hun werk en die trots zijn op hun oog voor detail. Zij kunnen het verschil maken voor het bedrijf. Omdat zij kunnen zoeken naar afwijkingen of trends in de data, kunnen zij deze met kennis van zaken melden en positieve veranderingen teweegbrengen. En dit is cruciaal voor het succes van bedrijven.

Als toonaangevende recruiters met een wereldwijd netwerk hebben wij een uitgebreide databank met toptalenten die een bedrijf naar een hoger niveau kunnen tillen om zo de concurrentie een stap voor te blijven.

Op zoek naar goede kandidaten? Neem hier contact met ons op.

Op zoek naar kandidaten?

Wil je je wervingsbehoeften met ons bespreken ?

Neem contact met ons op

Salarisoverzicht

Bekijk de belangrijkste trends in de markt en salarissen per sector.

Lees meer

Populaire artikelen