De maakindustrie wordt nog steeds gedomineerd door veranderingen, met name op het gebied van AI en automatisering, ter ondersteuning of vervanging van verschillende soorten banen. Het is belangrijk om te erkennen dat AI en automatisering positieve toevoegingen aan een bedrijf kunnen zijn en mogelijkheden creëren voor professionals die ervoor kiezen om ze in hun dagelijks leven te omarmen. 

Onze ervaren consultants hebben een uniek inzicht in de vaardigheden die uw bedrijf nodig heeft om het komende jaar uit te blinken. We hebben de top 10 vaardigheden voor u samengevat in dit artikel. 

1. Relaties onderhouden met  leveranciers

Samenwerken is cruciaal in het bedrijfsleven en de samenwerking met leveranciers, en tegelijkertijd het opbouwen van positieve professionele relaties, zal uw productiecapaciteit verbeteren en de kosten over de hele linie verlagen. Het managen van de kosten met een consistente toeleveringsstrategie is essentieel in de productiesector. Nu de mogelijkheden van industrie 4.0 en innovaties in AI steeds duidelijker worden, is de productiesector nog nooit zo digitaal verbonden geweest. Dit biedt op zijn beurt meer mogelijkheden voor echte leveranciersontwikkeling. Met de stijgende verwachtingen van de klant is het belangrijk om op dit gebied over bekwame professionals te beschikken die het proces effectief kunnen managen.

2. Agile praktijken/processen

De voortdurende onzekerheid op de huidige markt brengt de noodzaak met zich mee van een betere flexibiliteit in de werkwijzen en productieprocessen. De wereld van vandaag verandert voortdurend, net als de behoeften van de consument en de technologische vooruitgang. Met dit in het achterhoofd zal een onderneming die niet in staat is om flexibel te zijn, moeite hebben om haar concurrenten te overtreffen. Een organisatie moet in staat zijn om een multi-skilled workforce op te bouwen die cross-functioneel kan werken waar dat nodig is. Het zal niet langer goed genoeg zijn om alleen maar op de arbeidsmarkt op zoek te gaan naar de juiste vaardigheden, je zult moeten kijken naar het voortdurend ontwikkelen van je mensen om ook het bedrijf te blijven ontwikkelen.

3. Voortdurende verbetering

Bedrijven kunnen het zich niet veroorloven te denken dat hun huidige manier van werken niet geëvalueerd en verbeterd hoeft te worden. De wereld verandert voortdurend, en vertraagt niet. Je moet continue verbetering aanbrengen in de cultuur van de organisatie, op alle niveaus. Zelfs de meest efficiënte ondernemingen kunnen altijd manieren vinden om de kosten te verlagen en de marges te verhogen door middel van innovatie. Stel uw mensen in staat om de status-quo uit te dagen. Als uw teams zich op deze manier ontwikkelen en opereren, zult u zien dat uw bedrijf floreert.

4. Leiding geven aan diverse teams

Er is nog nooit zoveel aandacht geweest voor diversiteit en inclusie op de arbeidsmarkt, en het komt in vele vormen voor in de huidige maatschappij. Hoewel dit over de hele linie een groot voordeel is, vormt het ook een uitdaging voor lijnmanagers en bedrijfsleiders; hoe kun je effectief een divers personeelsbestand beheren en tegelijkertijd inspelen op een cultuur die naar commerciële doelstellingen toe kan werken? Sterke en flexibele leiders weten hoe ze individuen moeten ontwikkelen en strategieën moeten implementeren die in staat zijn om mee te evolueren met het tempo van de technologische, maatschappelijke en zakelijke veranderingen.

5. Besluitvorming op basis van data

In de huidige markt is het niet ongewoon dat organisaties in steeds meer datarijke omgevingen werken. Hoewel het verzamelen van gegevens belangrijk is, is het belangrijk om te weten welke gegevens essentieel zijn om strategieën op te bouwen en daardoor belangrijke beslissingen te nemen. Mensen met de vaardigheden om belangrijke informatie te ontcijferen en vervolgens gedrag en strategieën op basis daarvan te veranderen, zijn erg gewild. Niet alleen is er meer data beschikbaar, maar er is ook meer real-time data beschikbaar, wat een verhoogde snelheid van veranderingen en aanpassingen mogelijk maakt.

6. Snel kunnen aanpassen

Het vermogen om zich aan snel aan te kunnen passen aan veranderingen in de markt is van cruciaal belang voor commercieel succes. Dit komt omdat de snelheid van technologische vooruitgang blijft toenemen. De noodzaak om de levenscycli van producten te verkorten, verhoogt de druk op bedrijven om hun productontwikkelingsprocessen te verbeteren. De autosector is daar een voorbeeld van; na jaren van productontwikkeling staat de revolutie van elektrische voertuigen (EV) voor de deur. Het ontwerp en de technologie van elektrische auto´s verschillen enorm van traditionele benzine- of dieselvoertuigen, en de toeleveranciers in de auto-industrie kunnen niet anders dan zich aanpassen, of ze verliezen marktaandeel aan de concurrentie.

7. Vraag en aanbod op elkaar afstemmen

Vraag en aanbod vormen de basis van een bedrijf - en hoewel technologische verandering de output van veel moderne productieprocessen radicaal verandert, blijft dat principe onveranderd. Naarmate het tempo en de variëteit van veel producenten toeneemt, wordt het steeds belangrijker om de vraag- en aanbod op elkaar af te stemmen. De economische druk om precies te produceren wat op dat moment nodig is, vergroot de noodzaak om vraag en aanbod in evenwicht te brengen. Producten die niet onmiddellijk kunnen worden afgezet, moeten worden opgeslagen, en dat is een financieel risico. Hetzelfde geldt voor het opslaan van grondstoffen of componenten die niet onmiddellijk kunnen worden gebruikt.

8. Stakeholder management

Met mensen werken, en nog belangrijker, professionele relaties efficiënt managen, is een vaardigheid die zeer gewaardeerd wordt in de productiesector. Dit is vooral relevant in een omgeving die is waar processen lineair georganiseerd zijn. Doordat de manier waarop mensen op het werk met elkaar communiceren is veranderd, kunnen stakeholders nu veel van het werk doen waarvoor voorheen de input van de klant nodig was. Daardoor hebben productieprofessionals nu meer tijd over om zich te concentreren op het strategische in plaats van het administratieve gedeelte van hun werk.

9. Regelgeving-expertise

In een voortdurend veranderende markt moeten professionals op de hoogte blijven van alle veranderingen die zich kunnen voordoen in hun bedrijf en sector. De veranderingen gaan sneller dan ooit tevoren. Dit betekent dat het vermogen om complexe wetgeving te begrijpen en toe te passen onmisbaar is.

10. Verkoop- en operationele planning

Goede Verkoop- en exploitatieplanning (S&OP) verhoogt de efficiëntie en maakt het makkelijker om plannen en schema´s op te stellen die ten goede komen aan het team en de rest van het bedrijf. Een uitgebreide en uitvoerbare planning is cruciaal voor de voortgang van het bedrijf.  Medewerkers met vaardigheden op dat gebied, die hier hun ervaring kunnen laten zien, zal helpen de verwachtingen van de klant te managen, een hoger tarief uit te onderhandelen en tijd te besparen die anders misschien verloren zou zijn gegaan.

Bij Michael Page hebben we toegang tot een uitgebreide database van topprofessionals die uw bedrijf vooruit kunnen helpen. 

Neem vandaag nog contact op met een van onze gespecialiseerde consultants om te bespreken hoe we het beste talent met de juiste vaardigheden voor uw bedrijf kunnen vinden.

Op zoek naar kandidaten?

Wilt u uw wervingsbehoeften met ons bespreken?

Neem contact met ons op

Salarisoverzicht

Bekijk de belangrijkste trends in de markt en salarissen per sector.

Lees meer

Populaire artikelen