• Nederlandse CFO’s verdienen minder dan CFO’s uit het Midden-Oosten, het Verenigd Koninkrijk en Ierland, Asia Pacific en Noord-Amerika.
  • CFO's uit het Midden-Oosten hebben gemiddeld het hoogste salaris
  • Het Verenigd Koninkrijk keert doorgaans de hoogste bonussen uit
  • Vrouwen verdienen gemiddeld 16% minder dan mannen, hun bonussen liggen zelfs 22% lager
  • Het salaris voor de CFO van grote bedrijven ligt beduidend hoger dan bij kleine ondernemingen

Amsterdam, 4 augustus 2015 – Nederlandse CFO’s verdienen relatief minder dan CFO’s uit het Midden-Oosten, het Verenigd Koninkrijk en Ierland, Asia Pacific en Noord-Amerika. Dat is een van de conclusies uit de de CFO-Barometer van Michael Page, afgenomen onder 2.847 financiële leiders in 70 landen. In het onderzoek is ondermeer aandacht besteed aan het niveau van de salarissen en de sociale voordelen van CFO's. Geografisch bekeken, verdienen de Zuid-Amerikaanse en Europese CFO’s het minste, wat  overeen lijkt te stemmen met hun economische situatie. Op sectoraal vlak zijn het de banken- en de vastgoedsector die de hoogste salarissen uitbetalen, de industrie en de publieke sector de laagste.

De geografische factor

Volgens de Barometer van Michael Page is 40% van de CFO's wereldwijd bereid zich in een ander land te vestigen om een hoger salaris te krijgen; 37% is zelfs bereid om daarvoor een oceaan over te steken. Dat is niet zonder reden: gemiddeld verdient een continentaal-Europese CFO ongeveer EUR 114.700 per jaar, dat is minder dan zijn collega's in Noord-Amerika (EUR 143.700), Asia Pacific (EUR 150.600), het Verenigd Koninkrijk (EUR 152.200) en het Midden Oosten (EUR 170.700), waar de hoogste salarissen worden uitbetaald. Jongere financiële leiders zijn veel mobieler dan hun oudere collega's: 92% van de ’Finance professionals van 35 jaar of jonger is bereid om lang te reizen of te verhuizen. Onder de ondervraagde jonge vrouwen is dit 78,3%.

Bonussen als middel om de beste financiële leiders aan zich te binden

De compensaties in de vorm van bonussen zijn het hoogst in het Verenigd Koninkrijk met gemiddeld 18,4% van het jaarsalaris, gevolgd door Noord-Amerika met 18,3% en Asia Pacific met 17%. Ondanks de Europese richtlijn die op 1 januari 2015 van kracht werd, zijn de Britse bonussen de hoogste van Europa, met name in de banksectoren. De Europese richtlijn legt bonussen vast op maximaal één jaarsalaris of eventueel twee jaarsalarissen, met toestemming van  de raad van bestuur. Mischa Voogt, Managing Director bij Michael Page: “Londen heeft als belangrijk financieel centrum deze beslissing een jaar lang tegengehouden uit vrees dat de door Brussel opgelegde beperking de Europese bankensector minder competitief zou maken ten opzichte van de andere financiële centra, die de beste CFO's zouden kunnen aantrekken met verleidelijke salarissen en winstdeelnemingen.” In Nederland geldt sinds 1 januari 2015 de Wet beloningsbeleid financiële onderneming en mag een bonus nog maximaal 20% van het jaarsalaris bedragen.

Vrouwen ontvangen nog steeds lagere salarissen en bonussen dan mannen

Een andere bevinding die duidelijk in het onderzoek naar voren komt, is dat vrouwelijke CFO's een beduidend lagere beloning krijgen. Ze verdienen gemiddeld 16% minder en hun bonussen zijn 22% lager dan die van hun mannelijke collega's. In Nederland verdienen vrouwen in de financiele dienstverlening 70,2% van het loon dat hun mannelijke collega’s verdienen, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Dit is dus een groter verschil dan op internationaal niveau. Door het CBS werd echter niet gekeken naar de specifieke functies.

Ook blijkt uit het onderzoek van Michael Page dat het gemiddelde salaris van financiële leiders in Nederland EUR 128.300 bedraagt. Er is dus geen significant verschil met het wereldwijde gemiddelde van EUR 125.000. De gemiddelde jaarlijkse bonus bedraagt in Nederland 16,3% van het jaarsalaris. Dit is iets hoger dan het Europees gemiddelde van 15,6%.