Hoewel financiële functies zoals accountancy, tax en treasury nog steeds de kernvaardigheden nodig hebben van een goed opgeleide en gekwalificeerde professional, hebben marktontwikkelingen en de veranderende technologie bij onze klanten gezorgd voor verschuivingen bij de meest gevraagde vaardigheden. “IT speelt momenteel een veel grotere rol in de financiële sector, aldus Bastien Francescato, manager Michael Page Finance.  “Bovendien worden veel operationele taken uitbesteed aan shared service centers, wat betekent dat het belang van zeer strategische functies en van specifieke expertise is toegenomen.”

 1. Intercompany transacties

Bovenop de kernvaardigheden die nodig zijn om een efficiënt financieel departement te runnen, worden professionals met vaardigheden en ervaring inzake het beheer van intercompany transacties, waaronder die voor joint ventures, sterk op prijs gesteld. Om in te spelen op eventuele nieuwe regelgeving is het erg belangrijk om ervoor te zorgen dat er een centraal team is met een gestandaardiseerd globaal beleid.

2. Stakeholder engagement

De dagen waarin het financiële team louter een back-office functie was, liggen achter ons. Stakeholder engagement is nu voor alle financiële professionals belangrijk. Om te waarborgen dat iedereen binnen het bedrijf op de hoogte is van de eisen, de compliance te helpen verbeteren, en de processen efficiënt te managen. De operationele kant van de onderneming bewuster maken van de kosten, kan daar een onderdeel van zijn. Processen kunnen alleen maar verbeterd worden door rekening te houden met stakeholders en door ervoor te zorgen dat deze zich verbonden voelen met de doelen van het financiële team.

3. Doeltreffende communicatie

Aangezien stakeholder engagement zo belangrijk is voor financiële professionals, lijdt het geen twijfel dat doeltreffend communiceren, onderhandelen en beïnvloeden ook cruciale vaardigheden zijn. Dat gaat verder dan alleen duidelijk spreken en actief luisteren naar de behoeften van de onderneming. Het vermogen om de complexere financiële processen uit te leggen aan een leek, is een vaardigheid op zich. Omdat financiële professionals nu sterker moeten samenwerken met het bedrijf als geheel, zal dit alleen maar belangrijker worden.

4. Technische boekhouding

De vaardigheden van getalenteerde technische boekhoudkundige medewerkers zullen steeds meer op prijs gesteld worden. Deze professionals spelen immers een sleutelrol op elke financiële afdeling. Ze zijn verantwoordelijk voor talrijke dagelijkse taken op boekhoudkundig gebied en zijn van groot belang voor het succesvolle beheer van een onderneming. Ze zullen erg belangrijk zijn om op nieuwe regelgeving en bedrijfsprocessen en ongekende uitdagingen in te spelen.

5. Ervaring inzake M&A

Verwacht wordt, dat het aantal grensoverschrijdende fusies & overnames de komende jaren zal toenemen. Professionals met grondige kennis van strategische planning, evenals een analytische geest en aandacht voor detail zijn op dat vlak van het grootste belang.

6. Kennis van financiële regelgeving

Bijblijven wat betreft de komende ontwikkelingen inzake financiële regelgeving beschermt een bedrijf tegen financiële instabiliteit en economische verliezen. Naarmate er nieuwe regels worden ingevoerd en bestaande regelgeving wordt geactualiseerd om de steeds evoluerende financiële sector van vandaag vorm te geven, wordt het steeds belangrijker om hiervan op de hoogte te blijven.

7. Audit projectmanagement

Audits blijven een fundamenteel onderdeel van elk succesvolle financiële afdeling. Naarmate er nieuwe regelgeving wordt ingevoerd en de boetes voor het schenden van beleid en procedures stijgen, worden interne audits steeds belangrijker om risico's te beperken en de compliance te waarborgen. Aangezien dit proces heel veel aandacht voor detail en organisatie vereist, is het voor bedrijven van groot belang om iemand in dienst te hebben die de volledige audit voor zijn rekening neemt. Professionals die deze audits kunnen managen, zijn essentieel om te bepalen of een onderneming de overeengekomen doelstellingen realiseert.

8. Gespecialiseerde financiële kennis (Tax, Treasury, enz.)

De kernfuncties van de financiële afdeling zijn fundamenteel voor elke onderneming. Daarom zijn gespecialiseerde kennis van en ervaring met de kerndomeinen zo belangrijk. Werkgevers zijn voortdurend op zoek naar kundige professionals die de kennis en inzichten van hun financiële team kunnen uitdiepen.

9. Relevante financiële kwalificaties

Kwalificaties blijven van het grootste belang binnen de financiële sector. Afhankelijk van het specifieke financiële domein zal een relevant bewijs van de vaardigheden essentieel zijn om op dit gebied te kunnen werken. Voor de belangrijkste terreinen zoals treasury, tax en audit bijvoorbeeld is een hbo- of universitair diploma een must.

10. Commercieel karakter

Een brede kennis van het bedrijf en van wat de concurrenten doen, is cruciaal. Deze diepgaande inzichten zijn belangrijk voor actuarissen, retail bankers en verzekeraars. Aan de hand hiervan kunnen professionals immers een commercieel project beter financieel inschatten en beheren. Op die manier worden de kosten gedekt en is het rendement positief. Professionals met een sterke commerciële instelling moeten in staat zijn om te bepalen waarom een bedrijf al dan niet goed presteert.

Als toonaangevende recruiters met een wereldwijd netwerk hebben wij een uitgebreide databank met toptalenten die een bedrijf naar een hoger niveau kunnen tillen om zo de concurrentie een stap voor te blijven. Voor een vertrouwelijk gesprek over hoe wij kunnen helpen bij het vinden van de beste talenten met de juiste vaardigheden, kun je vandaag contact opnemen met een van onze gespecialiseerde recruitment consultants.

Op zoek naar goede kandidaten? Neem hier contact met ons op.

Op zoek naar kandidaten?

Wil je je wervingsbehoeften met ons bespreken ?

Neem contact met ons op

Salarisoverzicht

Bekijk de belangrijkste trends in de markt en salarissen per sector.

Lees meer

Populaire artikelen