Studie woon-werkverkeer

WOON-WERKVERKEER IN EUROPA: kalm en ontspannen of stressvol en inefficiënt?

Moeten werkgevers op nieuwe, innovatieve manieren omgaan met woon-werkverkeer om de beste kandidaten aan te trekken en talent vast te houden? Is het woon-werkverkeer een belangrijke factor voor kandidaten bij het overwegen of accepteren van een nieuwe functie?

Over de dagelijkse rit zijn de meningen verdeeld. Voor sommigen is het een mooi moment op hun productiviteit te optimaliseren en alvast aan taken te beginnen voordat zij op hun werk aankomen. Maar voor anderen is het een stressvolle nachtmerrie die hun welzijn beïnvloedt.

In ons onderzoek van PageGroup vroegen we meer dan 12.000 professionals naar hun woon-werkverkeer. We leerden niet alleen hoe Europeanen naar hun werk reizen en welke vorm van transport zij gebruiken, maar ontdekten ook hoe zij zich van tevoren voelen, hun stressniveau per transportmiddel én hoe zij de algehele balans tussen werk en privé beoordelen. work-life balance. 

GOEDEMORGEN

Hoe laat begint de gemiddelde dag voor Europeanen?

39% van de Europeanen wordt vóór 6:30 wakker. Van de professionals in Oostenrijk en Duitsland zei zelfs 59% voor 6:30 op te staan. In Spanje en Portugal is dit percentage beduidend lager: respectievelijk 21% en 15%. Dat betekent niet dat mensen in deze Zuid-Europese landen werkschuw zijn: ons onderzoek wees uit dat in deze landen waar mensen later opstaan ook de werkdag later begint.

Het resultaat? Noord-Europeanen zijn vroege vogels. Zuid-Europeanen staan later op maar beginnen ook later aan hun dag. 

RUSTIG EN BEHEERST

Werkt woon-werkverkeer rustgevend?

In landen waar professionals vroeger wakker worden, voelen zij zich ook rustig. 84% van de respondenten in Nederland en Oostenrijk zegt dat zij rustig wakker worden. Deze landen zijn beduidend rustiger dan het Europese gemiddelde van 76% - wat aanduidt dat Europeanen zich over het algemeen rustig voelen als zij wakker worden. Alleen Turkije en Frankrijk scoorden ver beneden het Europese gemiddelde met respectievelijk 66% en 63%.

Europeanen zijn ontspannen - 76% voelt zich rustig als hij of zij wakker wordt.

REIZEN NAAR HET WERK: HOE LANG?

Uit de antwoorden van onze meer dan 12.000 respondenten bleek dat bij 39% van de Europeanen een enkele reis naar het werk van deur tot deur meer dan 45 minuten duurt. Het land met de kortste reistijd was Portugal (34 minuten). Daar ervaren mensen ook de minste stress van heel Europa. Dit in tegenstelling tot Turkije, waar werknemers de langste reistijd naar hun werk hebben: gemiddeld 48 minuten.

Italië (45 minuten) als Turkije hebben de langste reistijd. Ook zijn dit de landen waar werknemers het vaakst tijdens hun reis werken én het meest gestrest zijn. En als we kijken naar de invloed van deze factoren op de balans tussen werk en privé zien we nog een verband: deze landen zaten bij de 5 slechtste van Europa. Professionals werkzaam in Italië en Turkije ontspannen zich niet tijdens hun reistijd, maar willen er wel het meeste uithalen. Zo'n lange reistijd beïnvloedt bedrijven op verschillende manieren, zo krijgen zij minder sollicitanten voor vacatures en worden banen die zij aanbieden vaker afgewezen.  Werkgevers moeten hier meer rekening mee houden als het gaat over de vergoeding en mogelijke arbeidsmodellen voor functies met een te lange reistijd.

REIZEN NAAR HET WERK: WELK VERVOERMIDDEL?

66% van de werkende professionals zei dat zij met hun eigen privévoertuig naar het werk reizen, terwijl 34% gebruik maakt van het openbaar vervoer. Hoe efficiënter het openbaar vervoer in een land, des te minder stress het woon-werkverkeer mensen oplevert. Dit heeft een grote invloed op hoe mensen zich voelen als ze op hun werk aankomen en draagt dus bij aan zowel het aantrekken als het vasthouden van personeel. Als de reis efficiënter is, komen werknemers vaker op tijd, is hun humeur beter en hun productiviteit hoger.

REIZEN NAAR HET WERK: HOE EFFICIËNT?

Over het algemeen is het openbaar vervoer in Europa efficiënt geregeld. Het Europese gemiddelde is 75%. De landen met de efficiëntste transportsystemen zijn Zwitserland (met maar liefst 94%), Oostenrijk (89%) en Polen (88%). Zowel Zwitserland als Oostenrijk waren minder gestrest, mogelijk als gevolg van hun efficiënte transportsysteem, maar besteedden ook minder tijd in het openbaar vervoer dan gemiddeld. Jammer genoeg scoorde de efficiëntie van Frankrijk en Italië het laagst: die van Frankrijk op 64% en Italië op 54%. Opmerkelijk genoeg scoorden Portugal, België, Nederland en Turkije allemaal aanzienlijk lager dan het gemiddelde

OPENBAAR VERVOER STRESS-O-METER

Hoe stressvol vinden werknemers hun reis per trein, bus, tram, etc?

Hier vroegen we respondenten hoeveel stress zij ervoeren van het openbaar vervoer. Het is misschien weinig verrassend dat de transportsystemen in Italië en Turkije hoger scoorden dan het Europese gemiddelde van 38%: respectievelijk 68% en 57%. Die cijfers opperen voor bedrijven de vraag of zij serieus naar flexibele arbeidsmodellen moeten gaan kijken om beter om te gaan met de negatieve invloed van de reistijd en om hun werknemers deze neveneffecten te besparen. Zo zouden werknemers vanuit huis kunnen werken of later op de dag kunnen starten. Het Europese gemiddelde geeft aan dat het openbaar vervoer over het algemeen niet als stressvol wordt ervaren.

Belangrijke factoren die bijdragen aan het stressniveau zijn het aantal mensen dat van het vervoermiddel gebruikmaakt en de technische problemen.

PRIVÉTRANSPORT STRESS-O-METER

Vinden werknemers woon-werkverkeer per fiets, auto of te voet stressvol?

Gemiddeld vond 34% van de werknemers privétransport stressvol. Dit geeft aan dat een eigen vervoermiddel minder stress geeft dan het gebruik van openbaar vervoer. De landen waar privévervoer de meeste stress oplevert zijn Italië en Turkije - landen waar men beide methodes stressvol vond - respectievelijk met 49% en 46%. In Nederland ondervond men de minste stress van privétransport: 19%. Daarbij moeten we opmerken dat meer dan 20% van de Nederlanders aangaf regelmatig op de fiets naar hun werk te gaan. Het is dan ook geen verrassing dat de bevolking daar minder gestrest is tijdens hun woon-werkverkeer dan in andere landen. Dit geeft misschien ook aan dat de fiets in sommige steden serieus moet worden overwogen als transportmiddel voor woon-werkverkeer; fietsen houdt werknemers actief, zij komen minder gestrest aan en zijn vaak productiever op het werk.

HOE KOMEN MENSEN OP HUN WERK AAN?

Heeft de reis invloed op hun welzijn?

44% van de Europeanen komt te laat op het werk. Toch voelt 70% van deze mensen zich echter rustig als zij op hun werk aankomen. Interessant genoeg zagen we dat professionals die met het openbaar vervoer reizen vaker te laat op hun werk komen dan diegenen die de auto pakken. Diezelfde professionals vinden hun openbare vervoerssystemen ook inefficiënt; ze ervaren stress in het openbaar vervoer en worden zelfs gemiddeld minder rustig wakker.

Betekent dit dat het openbaar vervoer zijn imago moet verbeteren? 

MAAR WAAROM?

We hebben dit uitgebreide pan-Europese onderzoek uitgevoerd om erachter te komen hoe werknemers precies tegen hun woon-werkverkeer aankijken. Met ons onderzoek konden we inschatten hoe gestrest of ontspannen professionals zich voelden met betrekking tot hun woon-werkverkeer.

Woon-werkverkeer kan stress opleveren. Als je je reistijd wil verkorten, wil verhuizen of iets nieuws wil proberen, bekijk dan hier onze vacatures.