Privacybeleid

Wie we zijn en hoe we uw persoonsgegevens verwerken

PageGroup is een gespecialiseerde recruitmentorganisatie die actief is onder de merknamen Michael Page, Page Personnel, Page Executive en Page Outsourcing. We streven ernaar de privacy van onze kandidaten, cliënten en gebruikers van onze website te beschermen. De PageGroup-organisatie die optreedt als Verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens is afhankelijk van de diensten die wij voor u verrichten, zoals hieronder beschreven. Klik hier om een volledige lijst van de entiteiten van Europese PageGroup (de “Bedrijven”) te zien. We willen een veilige en beveiligde gebruikerservaring aanbieden. We willen verzekeren dat de informatie die u ons verstrekt, of die we verzamelen via diverse kanalen (waaronder onze website, via schriftelijke correspondentie (waaronder e-mail), gesprekken of ontmoetingen met onze consultants, of via een van onze kantoren of websites wereldwijd), alleen wordt gebruikt voor de in dit privacybeleid beschreven doeleinden.

We willen u aan de hand van dit privacybeleid informatie verstrekken over de soorten persoonsgegevens die we verzamelen, de doeleinden waarvoor we de gegevens gebruiken en de manieren waarop de gegevens worden verwerkt. We streven er tevens naar de transparantieverplichting krachtens de Algemene verordening 2016/679 van de EU inzake gegevensbescherming (“AVG”) en eventueel geldende nationale wetgeving na te leven.

Werkingssfeer

Uw persoonsgegevens beschermen is onze prioriteit. In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe de Bedrijven persoonsgegevens verwerken en beschermen betreffende:

 • kandidaten die zich bij ons registreren voor functies die we beheren voor andere werkgevers en voor functies bij de Bedrijven, of die zich via onze website, jobboards, socialemediasites of andere bronnen bij ons registreren;
 • potentiële kandidaten;
 • potentiële cliënten;
 • zakelijke contacten bij onze cliënten en leveranciers;
 • en gebruikers van onze websites

(gezamenlijk “u” of “uw”).

In het beleid is ook informatie voor u opgenomen over uw privacyrechten, waaronder het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking door ons van uw gegevens. Mocht u contact met ons willen opnemen, raadpleeg dan de rubriek “Hoe u contactmmet ons kunt opnemen” van dit beleid.

De persoonsgegevens die we verzamelen

Kandidaten

Wanneer u zich bij ons inschrijft als kandidaat zodat wij u dienstverlening inzake het vinden van werk kunnen aanbieden, verwerken we uw persoonsgegevens, inclusief maar niet beperkt tot uw naam, contactgegevens en de informatie uit uw cv. Wanneer de wetgeving dit toelaat kunnen we ook gegevens verzamelen over uw gezondheid (bijvoorbeeld gegevens over een beperking voor redelijke werkaanpassingen), gegevens inzake diversiteit waaronder ras, etnische afkomst, seksuele gerichtheid en godsdienst (om de toepassing van gelijke rechten op te volgen) alsook gegevens over op het strafblad opgenomen veroordelingen wanneer een cliënt dit eist, of wij dit eisen als u voor een functie bij ons solliciteert. De PageGroup-organisatie die in dit geval optreedt als Verwerkingsverantwoordelijke, is degene die het proces beheert waarvoor u een aanvraag hebt ingediend.

Wanneer u onze website gebruikt, op linken klikt in e-mails die we u toesturen, deze opent of doorstuurt, of wanneer u zich aanmeldt voor het ontvangen van jobalerts en andere vormen van inhoud van ons, verzamelen we ook persoonsgegevens uit die interacties.

We krijgen ook persoonsgegevens over u van derden waaronder,

 • personen waarmee u werkt of werkte en die ons meer inlichtingen kunnen geven over u - wanneer u een betrekking wordt aangeboden;
 • vroegere werkgevers - om tewerkstellingsdata te bevestigen;
 • onderwijsinstellingen - om uw academische kwalificaties te controleren; kredietinformatiebureaus - als we uw financiële draagkracht moeten controleren;
 • openbaar beschikbare bronnen zoals LinkedIn en socialemediasites om de informatie die we over u bijhouden te verbeteren zodat dit ons helpt geschiktere functies voor u te vinden;
 • cliënten aan wie we uw cv hebben verstrekt en die een gesprek met u hebben gehad in het kader van een sollicitatie of die feedback op uw cv hebben gegeven.

Potentiële kandidaten

We verzamelen persoonsgegevens over u, waaronder uw naam, contactgegevens en beroepsmatige biografische gegevens die we uit openbaar beschikbare bronnen zoals LinkedIn, cv-websites en socialemediawebsites hebben verkregen, zodat we contact met u kunnen opnemen wanneer we menen dat onze dienstverlening inzake het vinden van werk u op een latere datum kan interesseren. We kunnen ook uw persoonsgegevens verkrijgen via een andere kandidaat of een werkgever die u als contactpersoon aanbeveelt. De PageGroup-organisatie die in dit geval zal optreden als Verwerkingsverantwoordelijke, is de entiteit waarvan de consultant die u als potentiële kandidaat heeft geïdentificeerd, deel uitmaakt.

Potentiële cliënten

We verzamelen uw contactgegevens en gegevens over uw functie of positie om commerciële relaties met uw bedrijf aan te knopen De PageGroup-organisatie die in dit geval zal optreden als Verwerkingsverantwoordelijke, is de entiteit waarvan de consultant die u als potentiële cliënt heeft geïdentificeerd, deel uitmaakt.

Gebruikers van onze websites of apps

We verzamelen persoonsgegevens zoals uw IP-adres en andere gegevens over uw toestel die we nodig hebben om u onze online inhoud aan te bieden. We verzamelen ook gegevens over uw interactie met onze website of apps, zoals de pagina’s die u bezoekt.  Wanneer u contact met ons opneemt, verzamelen we ook informatie over uw vraag/vragen. We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën om veel van deze gegevens te verzamelen. In ons cookiebeleid vindt u hierover meer informatie. De PageGroup-organisatie die in dit geval optreedt als Verwerkingsverantwoordelijke is de entiteit waartoe de website behoort, wier details kunnen worden gevonden in de wettelijke kennisgeving van de website of de lijst die aan het begin van dit privacybeleid is bijgevoegd.

Cliënten

We verzamelen persoonsgegevens zoals uw naam, functie en contactgegevens. We verwerken ook persoonsgegevens over welke communicatie we met u hebben gehad, waaronder gegevens die aangeven of u de e-mails, nieuwsbrieven of andere inhoud we u hebben toegestuurd, heeft geopend of doorgestuurd. We verwerken ook feedback die u over onze kandidaten geeft. De PageGroup-organsiatie die in dit geval optreedt als Verwerkingsverantwoordelijke is de entiteit die de tegenpartij is in het contract dat we afsluiten met u of met het bedrijf dat u vertegenwoordigt.

Als u ons informatie verstrekt over een kandidaat (als u bijvoorbeeld bevestigt dat een kandidaat met u heeft gewerkt of als u een referentie verstrekt), verkrijgen we uw gegevens van de kandidaat en houden we de persoonsgegevens bij die u ons over die kandidaat verstrekt.

We verwerken persoonsgegevens over u uit bronnen van het openbaar domein zoals LinkedIn en socialenetwerksites of omdat u een gedelegeerde was op een van onze events of op een event waarvan de eventorganisator gegevens over gedelegeerden met ons mag delen.

Leveranciers

We verzamelen gewoonlijk uw naam en contactgegevens als een zakelijke contactpersoon voor uw organisatie. De PageGroup-organsiatie die in dit geval optreedt als Verwerkingsverantwoordelijke is de entiteit die de tegenpartij is in het contract dat we afsluiten met u of met het bedrijf dat u vertegenwoordigt.

Uw persoonsgegevens verstrekken

In sommige gevallen dient u ons persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons de persoonsgegevens waar we naar vragen niet verstrekt, is het mogelijk dat we u geen diensten kunnen verlenen.

Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken

Kandidaten

We gebruiken uw persoonsgegevens om:

 • u dienstverlening inzake het vinden van werk aan te bieden;
 • met u te communiceren;
 • u in staat te stellen uw cv op te laden en voor betrekkingen te solliciteren;
 • uw ervaring te personaliseren door een kandidatenprofiel te creëren;
 • ons in staat te stellen gelijkheid en diversiteit op te volgen;
 • u advies te verstrekken inzake sollicitatiegesprekken en loon en u direct marketing toe te sturen om u te informeren over tewerkstellingsopportuniteiten, sectorverslagen en inzichten, events, promoties en wedstrijden, en andere inhoud in overeenstemming met uw marketingkeuzes.
 • We gebruiken ook doelgerichte en relevante advertenties via banners op onze website en binnen uw sociale netwerken om u en mensen zoals u vacatures en inhoud aan te bieden waarvan we menen dat deze u kunnen interesseren. We stemmen deze advertenties op u af op basis van uw vroegere interacties met onze website, e-mails en via gesprekken die u met onze consultants heeft gehad. Uw interactie met onze advertenties kan worden gebruikt om de doeltreffendheid van onze advertentiecampagnes te meten en om onze marketingstrategie te verbeteren. Deze verwerking wordt via Cookies uitgevoerd en vindt alleen plaats wanneer u eerder uw toestemming heeft gegeven.

Potentiële kandidaten en cliënten

We gebruiken uw persoonsgegevens om:

 • te bepalen of u interesse zou kunnen hebben voor onze diensten en te bepalen hoe we u kunnen helpen;
 • contact met u op te nemen en na te gaan of u interesse heeft voor onze diensten.

Gebruikers van onze websites of apps

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om:

 • uw ervaring te verbeteren en te personaliseren wanneer u onze website of apps gebruikt;
 • en advertenties te personaliseren die u van ons ontvangt.

Cliënten

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om:

 • u wervings- en selectiediensten aan te bieden;
 • met u te communiceren;
 • feedback van u te krijgen over onze diensten via cliënttevredenheidsenquêtes om onze diensten te verbeteren en nieuwe diensten te ontwikkelen;
 • onze zakelijke relatie met u in stand te houden;
 • uw vragen te beantwoorden wanneer u contact met ons opneemt;
 • onze contractuele verplichtingen ten aanzien van u na te komen;
 • rechtsvorderingen vast te stellen, uit te oefenen en te onderbouwen;
 • en voor directmarketingdoeleinden.

Leveranciers

We gebruiken uw persoonsgegevens:

 • om met u te communiceren; om onze zakelijke relatie met u in stand te houden;
 • om uw vragen te beantwoorden wanneer u ons contracteert;
 • om onze contractuele verplichtingen ten aanzien van u na te komen;
 • om rechtsvorderingen vast te stellen, uit te oefenen en te onderbouwen;
 • en voor directmarketingdoeleinden.

U kunt zich uitschrijven voor het ontvangen van marketingberichten van ons door aanwending van de uitschrijvingsmethodes die zijn opgenomen in de berichten die we u toesturen, of door contact met ons op te nemen. We hebben ook een voorkeurencentrum voor marketing in het leven geroepen waar u de marketingvoorkeuren kunt overlopen en erover kunt beslissen. U kunt er zich ook op elk moment uitschrijven voor het ontvangen van marketing van ons.

Rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Op grond van de AVG, doen we een beroep op de volgende rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

(a) Uitvoering van een contract -  teneinde onze verplichtingen in het kader van een contract met u uit te voeren, bijvoorbeeld wanneer cliënten contracteren voor diensten en kandidaten onze algemene voorwaarden aanvaarden, of voor potentiële cliënten of kandidaten om bepaalde diensten te verlenen die nodig zijn om een contract met ons te sluiten;

(b)  Naleving van een wettelijke verplichting - wanneer we uw persoonsgegevens moeten verwerken om aan verplichtingen uit wet- of regelgeving te voldoen.

(c)  Onze rechtmatige belangen of die van een derde - waaronder:

 • het beantwoorden van uw verzoeken en vragen (in dit geval bestaat het rechtmatige belang van de Bedrijven in het in stand houden van een constante en bijgewerkte communicatie met cliënten en kandidaten, wat deel uitmaakt van elke commerciële relatie);
 • het optimaliseren van de werking van onze website en de gebruikerservaring;
 • het contacteren van potentiële cliënten om commerciële relaties aan te knopen met de cliënten (het rechtmatige belang van Page bestaat in het handhaven van elk type relatie met elk soort bedrijf waar de contactpersoon werkt).
 • u informeren over onze diensten, jobkansen, sectorrapporten en inzichten, events, promoties en wedstrijden (het rechtmatige belang van Page bestaat in het informeren van cliënten en kandidaten over vergelijkbare diensten en producten) en;
 • te verzekeren dat onze activiteiten op een efficiënte manier worden uitgevoerd of tevredenheidsenquêtes over onze diensten voeren.

We hebben een beoordeling gedaan van de rechtmatige belangen om zeker te zijn dat uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden niet zwaarder wegen dan onze belangen. U kunt deze beoordeling aanvragen aan de hand van de contactgegevens hieronder.

(d) Toestemming In sommige omstandigheden zullen we uw toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken. Als u zich bijvoorbeeld inschrijft voor een vacature, bieden wij u de mogelijkheid om u in te schrijven voor soortgelijke vacature-alerts. Wanneer we uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, heeft u op elk moment het recht om uw toestemming terug in te trekken. Mocht u uw toestemming willen intrekken, neem dan contact op met ons.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

We nemen geen beslissingen die uitsluitend op geautomatiseerde besluitvorming berusten; er is altijd menselijke tussenkomst voordat een beslissing wordt genomen.

We verrichten twee soorten profilering op basis van de persoonsgegevens van een kandidaat:

 • JobMatch is een tool die op onze website ter beschikking wordt gesteld voor kandidaten om hun cv op te laden zodat we jobs kunnen aanbevelen die stroken met hun vaardigheden. Deze vorm van profilering sluit toegang tot andere jobs en posities echter niet uit.
 • Intelligent zoeken in onze gegevensbank van klanten stelt ons in staat om de cv’s te filteren wanneer we veel sollicitaties ontvangen voor functies waarvoor we adverteren en om relevante sleutelwoorden zoals het aantal jaar ervaring of het werkterrein in te voeren. Dit instrument analyseert dan alle erin opgeladen cv’s en levert een kleinere groep kandidaten af door de sleutelwoorden te toetsen aan de cv’s van de kandidaten en door de kandidaten te rangschikken al naargelang van hun geschiktheid voor de functie. Zoals hierboven uitgelegd, er is altijd een recruiter bij betrokken die dit proces verifieert zodat er geen geautomatiseerde beslissingen worden genomen.

Merk op dat geen enkele hier bedoelde profileringsactiviteit juridische of vergelijkbare beduidende gevolgen heeft voor de kandidaten. Mocht u echter meer informatie willen,  neem dan contact op met ons.

Met wie we uw persoonsgegevens delen


In bepaalde omstandigheden zullen wij uw persoonsgegevens delen met:


Andere bedrijven in onze Groep


PageGroup is een groep van bedrijven die wereldwijd actief is. Onze wervingsexperts en belangrijkste medewerkers die functies uitoefenen als salarisadministratie en IT-ondersteuning, zijn over de hele wereld gevestigd.
We kunnen uw persoonsgegevens delen met bedrijven binnen de PageGroup die zich in de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden en ook met die welke daarbuiten zijn gelegen, of hun er toegang tot verlenen, waarbij wij voldoen aan de verplichtingen die gelden voor de internationale regeling voor gegevensoverdracht in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
Hier vindt u een lijst met PageGroup-entiteiten en de landen waar ze gevestigd zijn.

Indien u zich bijvoorbeeld in Duitsland of Frankrijk bevindt, op zoek naar een baan of indien u op zoek bent naar een gekwalificeerde professional voor uw organisatie of voor een rekruteringspartner, kunnen wij uw persoonsgegevens delen met onze rekruteerders die gespecialiseerd zijn in de rekrutering van Technologie en Outsourcing voor de Duitse en Franse markt die in Turkije gevestigd zijn (zie de lijst met entiteiten hierboven). 
Deze rekruteerders verwerken uw persoonsgegevens namens onze Duitse of Franse entiteiten, naargelang het geval (zie lijst hierboven). Een passend niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd voor deze overdracht op basis van bindende bedrijfsregels binnen de ondernemingsgroep en de standaardcontractbepalingen zoals hieronder beschreven.

We hebben binnen de groep een overeenkomst voor gegevensoverdracht gesloten in lijn met de door de Europese Commissie goedgekeurde Standaardcontractbepalingen (SCC’s) die grensoverschrijdende overdracht van persoonsgegevens mogelijk maken vanuit de EER naar derde landen buiten de EER (aangezien gegevensbeschermingswetten buiten de EER niet steeds een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden als de EER-beschermingswetten). 
 

Mocht u een kopie wensen van de SCCs, neem dan contact op met ons.

De doeleinden om uw persoonsgegevens binnen PageGroup-bedrijven te delen zijn de volgende: i) het verstrekken van esse