HR Medewerker

Amsterdam Permanent €3.000 - €4.000

Updated 18/08/2021

 • Afwisselende HR functie
 • Naast HR admin ook ruimte voor adviestaken/projecten

About Our Client

Vereniging binnen de bancaire sector.

Job Description

Recruitment

 • Biedt ondersteuning bij het recruitmentproces door vacatures online te zetten, sollicitanten een ontvangstbevestiging te sturen, gesprekken in te plannen en in overleg met de HR Business Partner kandidaten af te wijzen. Stelt correspondentie op met betrekking tot in dienst - en uitdiensttreding.HR

 • Adviseert en informeert leidinggevenden en medewerkers over de toepassing van arbeidsvoorwaardelijke regelingen met een standaardkarakter.
 • Adviseert inzake procedures, normen en formulieren ten behoeve van de uniforme vastlegging en verwerking van personeelsgegevens.
 • Verzamelt en ordent documenten, houdt personeelsdossiers zowel fysiek als digitaal. Maakt HR managementrapportages voor de directies van beide organisaties.
 • Verzorgt de administratieve afhandeling van in- door- en uitstroom.
 • Signaleert afwijkingen en draagt bij aan het ontwikkelen, opstellen en actualiseren van het personeelsbeleid en de daaruit voortvloeiende richtlijnen, regels en procedures.Personeels- en pensioenadministratie

 • Verwerkt de salaris-, pensioen- en personeelsadministratie.
 • Verzorgt de uitvoering, signaleert verbeterpunten hierin en draagt bij aan ontwikkeling en het actualiseren hiervan.
 • Verwerkt personeels- en salarismutaties in het personeelsinformatiesysteem, en stelt de salarisrun op voor beide organisaties.
 • Verwerkt de loonjournaalposten en verzorgt de aansluiting met het grootboek.
 • Is aanspreekpunt voor de loonstrook en de werkkostenregeling, stelt per kwartaal financiële rapportages voor de Directie.
 • Draagt zorg voor de uitvoering van de juridische/fiscale wet- en regelgeving van salaris, personeelsen pensioenadministratie gerelateerde zaken, stelt berekeningen op voor leidinggevende en medewerkers.
 • Ondersteunt bij het opstellen van het balansdossier en beantwoordt vragen van de accountant ten aanzien van het personele proces.
 • Biedt ondersteuning aan de Financial Controller bij het opstellen van het HR budget en de formatiebegroting.Proces ondersteunende systemen

Is beheerder van het personeelsinformatie-, het salaris- en het performance management systeem. Zorgt voor voorbereiding en implementatie van de optimalisatie daarvan, vraagt offertes op en beoordeelt deze en is de contactpersoon van de leveranciers. Zorgt voor de communicatie intern ten aanzien van deze systemen.

Contacten

Intern:

 • Met medewerkers, leidinggevenden van de afdelingen om te adviseren en te informeren. over HR aangelegenheden met betrekking tot personeelsbeleid, arbeidsvoorwaarden, salaris-, pensioen- en personeelsadministratie.Extern:

 • Met de salarisverwerker over alle aspecten van de salarisadministratie.
 • Met leveranciers over personeelszaken om informatie te verkrijgen en te verstrekken, informatie te krijgen en te verstrekken over praktische, juridische en fiscale aspecten van HR beleid. Bijvoorbeeld: arbodienst, UWV, pensioenverzekeraars en zorgverzekeraars, diverse vacature websites - zoals Intermediair - voor het posten van vacatures en met onderwijsinstellingen voor het publiceren van stages.

The Successful Applicant

Ervaring

 • 5+ jaar ervaring met personeels- en salarisadministratie
 • Ervaring met HRIS
 • Handig met ExcelKerncompetenties

 • Inlevingsvermogen
 • Omgevingsbewustzijn
 • Innoverend vermogen
 • KlantgerichtheidFunctiecompetenties

 • Flexibiliteit
 • Kwaliteitgerichtheid
 • Cijfermatig inzicht
 • Plannen en organiseren

What's on Offer

 • Een professionele werkomgeving
 • Een functie voor 32-40 uur per week
 • Naast HR administratie ook ruimte voor adviestaken/projecten
 • Flexibliteit
 • Marktconform arbeidsvoorwaardenpakket
 • 13e maand
Contact
Shyam Buddingh
Quote job ref
JN-082021-2960346

Job summary

Sub Sector
Jobs by location
Contract Type
Consultant
Shyam Buddingh
Job Reference
JN-082021-2960346