HR Business Partner

Veghel Vast dienstverband

Toegevoegd 22/08/2022

  • Ondersteunen en adviseren van het managementteam van de toegewezen business unit
  • Uitdagende HR business partner positie in een mooie dynamische organisatie

Over onze klant

Deze organisatie is de partner bij uitstek voor de gehele farmaceutische zorgketen, van producent tot consument.

Functie

 Identificeren - vanuit de Hr professionele optiek - van potentiële en structurele knelpunten binnen de toegewezen business unit(s). Ontwikkelen van beleid ter zake met bijbehorende plannen, deze afstemmen met de Hr manager en vervolgens bespreken in het managementteam van de business unit(s).

 Deelnemen aan reguliere besprekingen van het managementteam, adviseren met betrekking tot alle HR-zaken.

 Coachen van lijnmanagers in het kader van gewenste kwalitatieve invulling van hun Hr verantwoordelijkheid.

 Toetsen en evalueren van het gevoerde beleid bij management en medewerkers. Zo nodig bijsturen aan de hand van sturingsindicatoren.

 Analyseren van managementinformatie (waaronder cijfers met betrekking tot in- en uitstroom, ziekteverzuim en personeelskengetallen), en adviseren over te ondernemen acties.

 Vertalen van operationele business plannen naar concrete doelstellingen en plannen voor de uitvoering van het HR-beleid binnen de business unit (succession planning, opleiding, organisatieverandering, arbeidsmarktcommunicatie, ziekteverzuim ed).

 Opzetten en uitvoeren van Hr projecten op basis van vastgestelde plannen.

 Opzetten en uitvoeren van Hr projecten op basis van door het managementteam vastgestelde operationele prioriteiten.

 Volgen van extern een interne ontwikkeling op Hr gebied en vertalen hiervan in consequenties voor eigen bedrijf.

 Bijdrage leveren aan het ontwikkelen van het Hr-beleid en de bijbehorende instrumenten op centraal HR-niveau. Bijdrage leveren aan de HR-beleidsnota.

Profiel

  • HBO + werk- en denkniveau
  • Kennis van Hr functionaliteit
  • Relevante evaring, ca. 5 jaarOverzien van situaties en processen in tijd, onderkennen van problemen en deze systematisch aanpakken met oog voor de consequenties.

Ontwikkelen van een helder beeld over het bereiken van doelen en vervullen van behoeften op middel- lange en lange termijn op eigen vak-/verantwoordelijkheidsgebied.

Herkennen van belangrijke informatie, leggen van verbanden tussen gegevens en bedenken van alternatieve oplossingen en aangeven van consequenties.

Zaken voor elkaar krijgen door anderen weloverwogen te benaderen, (functionele) relaties op te bouwen, te onderhouden en te benutten.

Doeltreffend communiceren, rekening houdend met niveau van partijen waarmee gecommuniceerd wordt.

In staat zijn de taken aan te pakken, tonen van betrokkenheid en goede wil om gestelde doelen te bereiken, zoeken naar (betere) alternatieven.

Aanbod

Je komt te werken in een dynamische organisatie vol ontwikkeling met een prachtig nieuw pand.

Deze organisatie kent uitstekende arbeidsvoorwaarden en mooie doorgroeimogelijkheden.

Contact
Renske Lavrijssen
Referentienummer
JN-082022-5710864

Vacature samenvatting

Sector
Human Resources
Sub Sector
HR Business Partner
Industrie
Healthcare / Pharmaceutical
Vacatures per locatie
Veghel
Contract Type
Permanent
Consultant
Renske Lavrijssen
Vacature referentie
JN-082022-5710864