Deze positie is reeds ingevuld

Bijgewerkt 11/02/2021

 • een uitdagende en zelfstandige functie;
 • Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, passend bij de CAO SGO.

Over onze klant

Onze opdrachtgever Avalex is een maatschappelijke onderneming in afval- en grondstoffenmanagement en verzorgt de inzameling van afval en grondstoffen voor de zes aangesloten gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Wassenaar. Avalex voert voor haar gemeenten het gemeenschappelijk afvalbeleid om

Bij Avalex zijn rond de 220 enthousiaste medewerkers werkzaam. In afdeling Uitvoering vindt de inzameling plaats. Je komt te werken bij afdeling Bedrijfsvoering, die ondersteunend is aan het primaire proces.

Functie

Je bent medeverantwoordelijk voor de P&C-cyclus en stelt zelfstandig de jaarrekening, begroting en het interne controle-plan op en adviseert daartoe budget-verantwoordelijken over hun budgetten en budgetaanvragen/-aanpassingen. Je stelt investeringsplannen en prognoses op en brengt de begroting en budgetten in samenhang met de te verwachten effecten en bedrijfsresultaten.

Je schrijfvaardigheden zijn uitstekend, waarbij je het verhaal achter de cijfers en de gemaakte keuzes en behaalde resultaten helder kunt rapporteren en duiden naar de diverse interne- en externe betrokken stakeholders, waaronder binnen het gemeentelijk domein.

Je helpt de organisatie te sturen op prestaties door prestatie-indicatoren op te stellen en het opstellen van periodieke rapportages over de realisatie ten opzichte van de gebudgetteerde kwantitatieve gegevens (KPI's, uren, tonnen afvalstromen). Je werkt nadrukkelijk samen met het team Bedrijfsbureau van de afdeling Uitvoering om te rapporteren over deze gegevens in het licht van de te behalen doelstellingen van 2020.

Je ordent informatie, herkent patronen, opvallende wijzigingen en afwijkingen in data en interpreteert de data, rekening houdend met organisatieontwikkelingen en ontwikkelingen in het primaire proces. Je analyseert de achterliggende oorzaken en staat garant voor de betrouwbaarheid van de gegevens. Je signaleert structurele afwijkingen en adviseert over verbetermogelijkheden. Je stelt ook maatwerkrapportages op voor management en bestuur, alsook voor externe

Je adviseert en begeleidt budget-verantwoordelijken zodanig dat risico's van te voren in beeld zijn, budgetafwijkingen worden voorkomen of vroegtijdig gesignaleerd worden.

Je adviseert organisatieonderdelen en management over informatiestromen en werkprocessen, zowel intern als extern, zodanig dat inzicht ontstaat in de kwantitatieve en kwalitatieve positie.

Profiel

De ideale kandidaat

 • beschikt over minimaal HBO-werk- en denkniveau, bij voorkeur Bedrijfseconomie, Business Management of vergelijkbaar;
 • heeft kennis van de planning & control-cyclus, BBV, bij voorkeur vanuit ervaring in een gemeentelijke omgeving of bij een gemeenschappelijke regeling;
 • heeft minimaal 5 jaar ervaring met (logistieke) bedrijfsprocessen en processen op het gebied van informatievoorziening en je wilt je verder ontwikkelen om complexe vraagstukken met behulp van data te beantwoorden.
 • heeft het vermogen om adviserend op te treden richting het management en is in staat draagvlak te cre
 • beschikt over sociale vaardigheden voor het bevorderen van de klanttevredenheid en interne samenwerking;
 • heeft een pro-actieve instelling, is resultaatgericht, analytisch, klantgericht en omgevingsbewust;
 • is nieuwsgierig. Je hebt interesse in de diversiteit aan datasets en processen binnen de organisatie;
 • heeft een grote handigheid met Excel, Qlikview en Word.

Verder is kennis van of ervaring binnen de afvalbranche een pr

Aanbod

 • een functie met uitzicht op vast dienstverband
 • een uitdagende en zelfstandige functie
 • Salariëring passend bij de zwaarte van de functie (schaal 12, CAO SGO)
 • Een individueel keuzebudget van 17,05%
 • Een pensioenregeling bij het ABP
Contact
Jonathan de Klerk
Referentienummer
195026

Vacature samenvatting

Sector
Finance
Sub Sector
Business Controlling / Financial Planning & Analysis
Industrie
Public Sector
Vacatures per locatie
Den Haag
Contract Type
Permanent
Consultant
Jonathan de Klerk
Vacature referentie
195026